Pelastakaa Lasten kautta kävi tukiperheissä vuoden 2013 aikana 980 lasta, samaan aikaan tukiperhettä odotti 990 lasta.  Tukiperheitä ei löydy kaikille haluaville ja tukiperheen odotusaika on usein pitkä. Läheltä tueksi -hankkeessa kehitetään uudenlaisia tuen muotoja, jotta voidaan vastata paremmin perheiden tuen tarpeeseen. Hanke on tarkoitettu Keski-Suomen aluetoimiston kautta tukiperhettä hakeville lapsille ja heidän perheilleen.

Hankkeen tavoitteet

  • Luodaan uudenlaisia varhaisen tuen muotoja lapsiperheille.
  • Vahvistetaan perheiden lähiverkostoa ja lisätään tukiperheiden määrää perheiden omista lähiverkostoista.
  • Lisätään lasten ja vanhempien osallisuutta ja kuulemista järjestötyössä. Otetaan perheiden toiveet ja kokemusasiantuntijuus kehittämistyön käyttöön.
  • Kehitetään oikea-aikaisen tuen tarpeen arviointia tukiperheen hakuvaiheeseen.
  • Tuotetaan uusista tuen muodoista tutkimuksellista tietoa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä mm. muiden järjestöjen, kuntien, maaseudulla toimivien yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen toimintoja ovat esimerkiksi lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta, lapsi-vanhempi – tukiviikonloput, tukiperhettä odottavien lasten vanhempien vertaisryhmä ja kertaluontoiset koko perheen tapahtumat.