Mikä? Isämies työelämässä on Pelastakaa Lapset ry:n 2-vuotinen hanke joka käynnistyi 1.8.2016.

Missä? Toimialueena Pohjois-Savo

Miksi? Lapselle on eduksi, että hänen elämässään on useampia turvallisia aikuisia. Tavoitteena on tukea ja motivoida miehiä sitoutumaan vanhemmuuteen, lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä ja vahvistaa työelämässä perhemyönteisyyttä. Miesten osallistuva vanhemmuus edistää myös sukupuolten tasa-arvoa.

Kenelle? Kohderyhmänä ovat isämiehet, miesvaltaiset yritykset sekä miehiä työssään kohtaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Isämies on mies, joka täyttää aikuisen miehen paikkaa lapsen elämässä. Biologisen isän ohella hän voi olla esimerkiksi isoisä, kummi, uusperheen isä, sijais- tai adoptioisä tai tukihenkilö.

Mitä? Hanke

  • Tekee yritysyhteistyötä miesten vanhemmuutta ja perhemyönteistä työkulttuuria vahvistaen
  • Järjestää toimintaa isämiehille
  • Kokeillaan erilaisia isämiesten ryhmiä
  • Kehittää neuvoloiden perhevalmennuksia isät paremmin huomioiviksi
  • Järjestää isämies-teemaisia koulutuksia ja yleisötilaisuuksia
  • Auttaa ja kannustaa eri tahoja isätyöhön

Yhteistyökumppaneina on kuntia, yrityksiä, järjestöjä, hankkeita ja oppilaitoksia.

Yhteystiedot:

Samuli Laitinen, projektisuunnittelija
samuli.laitinen@pelastakaalapset.fi
puh. 050 412 1280