Tavoitteemme on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä.

Nuorille vuorovaikutus ja asiointi verkkoympäristöissä on luonteva osa elämää. Monet palveluista, varsinkin sosiaali- ja terveysalalla ovat edelleen saatavilla vain perinteisesti erilaisten toimipisteiden ja palvelunumeroiden kautta. Digitaaliset välineet palveluissa poistavat aikaan, paikkaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä esteitä ja parantavat palvelujen laatua ja käyttökokemusta asiakkaan näkökulmasta.

Kehittämistyömme keskiössä ovat 7-21 -vuotiaat lapset ja nuoret. Tutkimme yhdessä heidän ja ammattilaisten kanssa sitä, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Aiomme ainakin:

  • Kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä verkkoauttamisen tapoja ja arvioidaan niiden hyödynnettävyyttä lasten ja nuorten kanssa tehtävässä digitaalisessa sosiaalityössä
  • Kokeilla ja kehittää lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavia digitaalisen sosiaalityön välineitä ja lisätä ammattilaisten osaamista niihin
  • Vaikuttaa lapsikeskeisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumiseen

Yhteistyökumppaneitamme ovat Espoo, Turku, Pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Lapsen paras – Yhdessä enemmän -hanke,  Laurea ammattikorkeakoulu, Lastensuojelun Keskusliitto, Väestöliitto, Osallisuuden aika ry, Pesäpuu ry ja A-klinikkasäätiö. Teemme mielellämme yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa!

Yhteystiedot:

Sonja Soini
Hankesuunnittelija, sosiaalityöntekijä (YTM)
sonja.soini@pelastakaalapset.fi

puh. 050 501 9521
@SonjaElla

Anna-Maija Ohlsson
Hankesuunnittelija, sosiaalipsykologi (YTM)
anna-maija.ohlsson@pelastakaalapset.fi
puh. 050 501 9781

Hanna Tulensalo
Kehittämispäällikkö, Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä (YTL)
hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi
puh. 040 564 0835