Lasten osallisuus – tuntuu arjessa ja rakennetaan yhdessä!

Tehtävämme on oppia, kehittää ja seikkailla 4-12-vuotiaiden lasten kanssa.

Pohdimme yhdessä:

  • miten me aikuiset voisimme paremmin kohdata lapsia sekä tavoittaa lasten kokemuksia arjesta
  • millä tavoin voimme yhdessä lasten kanssa ideoida ja vahvistaa lasten mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä itselleen tärkeitä palveluita ja yhteisöjä

Pienilläkin lapsilla on oikeus osallisuuteen: sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin arjessa ja perheiden palveluissa. Aikuisten velvollisuus on toimia lasten äänitorvena.

Tapaamme lapsia esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vapaa-ajan ympäristöissä sekä perheille suunnatuissa palveluissa. Lapsille tärkeät aikuiset ja ammattilaiset ovat myös kehittämisessä mukana. Lue lisää lasten osallisuudesta, hankkeestamme ja kokeiluistamme, jotka löydät Lapsilta opittua -sivustoltamme!

Meille on tärkeää, että jokainen lapsi voi kokea olevansa arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Lapseen tutustuminen on ainoa tapa, jolla voimme tietää mikä lapselle itselleen on tärkeää. Aikuisten kesken puhumme myönteisestä tunnistamisesta.

Haluamme oppia kuuntelemaan lapsia paremmin sekä ottamaan todesta sen, mitä lapset meille eri tavoin kertovat.  Kertoa voi monella muullakin tavalla kuin puhumalla – siihen ei tarvita aina sanoja! Haluamme nostaa lasten omia näkökulmia ja kokemuksia esiin niin, että lapset saavat vaikuttaa myös työskentelyn tapaan: puhumme lapsikeskeisistä menetelmistä ja niiden kehittämisestä.

Olemme iloisia, että moni muukin pohtii samoja asioita meidän kanssamme!

Yhteistyötä teemme mm. pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan Lape-hankkeen, Ensi- ja turvakotien liiton, Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n, Pesäpuun, Leijonaemojen, A-klinikkasäätiön, Suomen Mielenterveysseuran, Lastensuojelun keskusliiton Perheet keskiöön –hankkeen, Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmän, SOS-lapsikylän, Laurea ammattikorkeakoulun, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Hämeenlinnan kaupungin, Lempäälän kunnan, Tampereen kaupungin sekä Unicefin kanssa. Tarkoitus on luoda pysyvä aikuisten ryhmä, joka edistää lapsikeskeisyyttä ja myönteistä tunnistamista hankkeen jälkeenkin.

STEA tukee Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä kehittämishanketta (2018-2020).

Meihin voi olla yhteydessä ja kysyä lisää! Seuraa meitä Twitterissä:

Reetta Kalliomeri, @rkalliomeri
Katja Mettinen, @KatjaMettinen
Hanna Tulensalo, @HannaTulensalo