Kehittämistoiminta kotimaassa

Kehittämistoimintaa toteutetaan kotimaan ohjelman kehittämistoiminta ja ehkäisevä työ kokonaisuudessa sekä palvelutoiminnassa.

Järjestön kehittämistoimintaa koordinoidaan keskustoimistosta ja toteutetaan kehittämishankkeina, aluetoimistoissa sekä toimipisteissä yhdessä henkilöstön kanssa.

Arjesta voimaa - lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Edistämme lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä lapsikeskeisiä menetelmiä. Kohderyhmämme ovat eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat 4-13-vuotiaat lapset ja kehittämistyön kohteena perhepalvelut ja perhekeskustoiminta.

Lue lisää

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Digitaalisen sosiaalityön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Tutkimme yhdessä 7-21-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä ammattilaisten kanssa, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Tutustu digitaaliseen sosiaalityöhön

Tukiperhe kotouttaa-hanke

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa kehitetään tukiperhetoimintaa alaikäisinä ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluvan saaneille noin 15-21-vuotiaille nuorille. Nuori vierailee vapaaehtoisen tukiperheen kotona ja tapaa tukiperhettä säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa.

Lue lisää

RadicalWeb-hanke

RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää, nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja radikalisoitumista.

Lue lisää

Reconnect-hanke

Helmikuussa 2019 käynnistyneessä hankkeessa tulemme ehkäisemään ja vähentämään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 13-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemia, digitaalisiin ympäristöihin liittyviä haittoja.

Lue lisää

Yhdessä lasten tueksi -hanke

Hanke edistää turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia ja tukee turvapaikanhakija- ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista. Hanke mallintaa Lapsiystävällinen tila -toimintamallia ja kehittää Lapsen kohtaaminen kriisitilanteissa -koulutuskokonaisuutta, sekä näiden kautta tukee lapsen oikeuksien toteutumista kansallisissa kriisitilanteissa.

Lue lisää

Yhteisöllinen kotoutuminen

Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten kotoutumisvaiheessa olevien lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan ryhmä- ja perhekohtaisesti.

Lue lisää