Kehittämistoiminta kotimaassa

Kehittämistoimintaa toteutetaan kotimaan ohjelman kehittämistoiminta ja ehkäisevä työ kokonaisuudessa sekä palvelutoiminnassa.

Järjestön kehittämistoimintaa koordinoidaan keskustoimistosta ja toteutetaan kehittämishankkeina, aluetoimistoissa sekä toimipisteissä yhdessä henkilöstön kanssa.

Arjesta voimaa - lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Edistämme lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä lapsikeskeisiä menetelmiä. Kohderyhmämme ovat eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat 4-13-vuotiaat lapset ja kehittämistyön kohteena perhepalvelut ja perhekeskustoiminta.

Lue lisää

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Digitaalisen sosiaalityön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Tutkimme yhdessä 7-21 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä ammattilaisten kanssa, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Tutustu digitaaliseen sosiaalityöhön

PePPi –hanke - Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa

PePPi -hanke toteutettiin kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja  Pesäpuun yhteistyönä 2012-2017. Se toteutui RAY:n tuella ja oli osa Emma &Elias -avustusohjelmaa.

Tutustu PePPi-hankkeen tuotoksiin

Yhteisöllinen kotoutuminen

Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten kotoutumisvaiheessa olevien lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan ryhmä- ja perhekohtaisesti.

Lue lisää