Kehittämistoiminta kotimaassa

Kehittämistoimintaa toteutetaan kotimaan ohjelman kehittämistoiminta ja ehkäisevä työ kokonaisuudessa sekä palvelutoiminnassa.

Järjestön kehittämistoimintaa koordinoidaan keskustoimistosta ja toteutetaan kehittämishankkeina, aluetoimistoissa sekä toimipisteissä yhdessä henkilöstön kanssa.

Arjesta voimaa - lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Edistämme lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä lapsikeskeisiä menetelmiä. Kohderyhmämme ovat eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat 4-13-vuotiaat lapset ja kehittämistyön kohteena perhepalvelut ja perhekeskustoiminta.

Lue lisää

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Digitaalisen sosiaalityön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Tutkimme yhdessä 7-21 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä ammattilaisten kanssa, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Tutustu digitaaliseen sosiaalityöhön

Lapsen etu ja perheentalomalli

Lapsen etu ja perheentalomalli -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa lapsenoikeusperustaista ajattelua ja edistää lasten osallisuuden menetelmien käyttöönottoa maakunnassa yhdessä LAPE verkoston kanssa. Hanke toteuttaa kaksi Perheentalo-tyyppisen toiminnan tarvekartoitusta (Siilinjärvi ja Varkaus), etsii hankehallinnoijan sekä avustaa hankehakemuksen laadinnassa.

Lue lisää

PePPi –hanke - Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa

PePPi -hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja  Pesäpuun yhteinen hanke. Se toteutetaan RAY:n tuella ja on osa Emma &Elias -avustusohjelmaa.

Tutustu PePPi-hankkeeseen

Läheltä tueksi – kehittämishanke 2013–2017

Pelastakaa Lasten kautta kävi tukiperheissä vuoden 2013 aikana 980 lasta, samaan aikaan tukiperhettä odotti 990 lasta.  Tukiperheitä ei löydy kaikille haluaville ja tukiperheen odotusaika on usein pitkä. Läheltä tueksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia tuen muotoja, jotta voidaan vastata paremmin perheiden tuen tarpeeseen.

Tutustu Läheltä tueksi -hankkeeseen

Yhteisöllinen kotoutuminen

Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten kotoutumisvaiheessa olevien lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan ryhmä- ja perhekohtaisesti.

Lue lisää

Isämies elämässä -hanke

Isämies elämässä on Pelastakaa Lapset ry:n 2,5-vuotinen ESR-hanke, joka käynnistyi toukokuussa 2015. Toimialueena on Pohjois-Karjala.

Lapselle on eduksi, että hänen elämässään on useampia turvallisia aikuisia. Tavoitteena on tukea ja motivoida miehiä sitoutumaan vanhemmuuteen sekä lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä. Miesten osallistuva vanhemmuus edistää myös sukupuolten tasa-arvoa.

Tutustu Isämies elämässä -hankkeseen