evaita_elamalle

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee lasten koulunkäyntiä ja harrastamista

Kuva_EE_pahkinankuoressa_2015

Pelastakaa Lapset tukee Eväitä Elämälle -ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

  • oppimateriaalituki
  • harrastustuki
  • mentorointi

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttaa jo 58 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea. Tuen kanavoimisessa paikallisyhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan. Vuonna 2015 Eväitä Elämälle -ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden peruskoulun jälkeiset opinnot tai harrastaminen ovat uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Mentoritoiminnalla tuetaan ja edistetään lapsen omaa koulumotivaatiota sekä lisätään oppimisen iloa ja positiivisia oppimiskokemuksia nuorten aikuisten tuella.

Lahjoita Eväitä Elämälle -ohjelmalle aikaa ja liity jäseneksi.