Jokaisella nuorella on oikeuksia verkossa. Lapsen oikeudet pätevät siis myös verkkomaailmassa. Kannustamme nuoria huolehtimaan itsestään ja vaalimaan oikeuksiaan. Nuorille on tarjolla aineistoja sekä mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa, mikäli netissä tapahtuu jotakin ikävää. Voit hyödyntää nuorille suunnattuja palveluita ja aineistoja myös kouluissa ja nuorisotyössä. 

Pelottava someilmiö – miten toimin?

Verkossa leviävät sosiaalisen median ilmiöt voivat pelottaa ja ahdistaa nuoria. Esimerkiksi pelotteluvideot, inhottavat haasteet, järkyttävät pelit tai yllättävät kontaktit vieraiden ihmisten kanssa saattavat vaikuttaa lapsen arkeen ja hyvinvointiin hetkellisesti. Yleensä nämä ilmiöt ovat hetkellisiä ja lapset selviävät kokemuksistaan hyvin. Parhaiten tilanteessa auttaa aikuisen rauhallinen asenne, tuki ja keskusteluyhteys, jossa lapsi voi reflektoida ajatuksiaan aikuisen kanssa. Nämä infograafit sopivat keskustelun pohjaksi. Voit myös levittää ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Jaettavan kuvan voit käydä lataamassa tältä sivulta.

Toimi näin, jos näet netissä jotain pelottavaa – verkkoversio (PDF)

Toimi näin, jos näet netissä jotain pelottavaa – painokelpoinen A4 (PDF)

Oikeutesi netissä

Olemme tuottaneet netin oikeuksiin ja velvollisuuksiin keskittyvän tietopaketin nuorille. Yleisten ohjeiden lisäksi voit ladata tulostettavan aineiston sekä videon, jota voi vapaasti hyödyntää koulutuksissa ja oppitunneilla. Aineisto on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Tutustu aineistoon tästä.

Tunteiden verkko

Tunteiden verkko -nettimateriaali käsittelee mm. ahdistelua ja häirintää verkossa, tutustumista, luottamusta ja tunteita verkkoympäristössä, oman seksuaalisuuden esiin tuomista netissä sekä seksiin liittyvän tiedon ja keskustelun luotettavuutta. Aineisto koostuu seitsemästä videosta ja lukuaineistosta. Aineisto on suunnattu yläkoululaisille. Tutustu aineistoon tästä.

Lapset ja digitaalinen media-tiimin julkaisut

Julkaisemme säännöllisesti oppaita ja katsauksia, jotka käsittelevät lasten oikeuksia digitaalisessa mediassa, lasten seksuaalista hyväksikäyttö digitaalisissa ympäristöissä sekä nuorten digitaalista maailmaa. Tutustu niihin Julkaisut-sivulla.

Parempi internet lapsille – kansainvälinen aineistopankki

Safer Internet Centerit ympäri maailmaa ovat vuosien aikaan tuottaneet paljon opetukseen ja kasvatukseen sopivia materiaaleja. Niiden tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään digitaalista ympäristöä turvallisesti sekä suojata lapsen oikeuksia verkkomaailmoissa. Myös Pelastakaa Lasten tuottamia turvallisen netinkäytön materiaaleja löytyy tästä jatkuvasti päivittyvästä tietokannasta. Klikkaa aineistopankkiin tästä.