Kansainvälisen adoption tarkoituksena on aina edistää lapsen etua. Kansainvälisessä adoptiossa

  • autetaan niitä lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta päästä perheeseen ja joita uhkaa pitkäaikainen laitoshoito omassa maassaan
  • huolehditaan, että lapset pääsevät perheisiin, joilla on lapsen adoptoimiseen asianmukaiset luvat sekä hyvät valmiudet ottaa lapsi vastaan ja tukea häntä eri elämänvaiheissa
  • noudatetaan lapsen oikeuksia kunnioittavia adoptiokäytäntöjä, Suomen ja lähtömaan adoptiolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sopimuksia lasten oikeuksista sekä kansainvälisestä adoptiosta

Adoptoitu lapsi tarvitsee hyvin valmennetut vanhemmat, joilla on elämäntilanteensa ja voimavarojensa puolesta hyvät mahdollisuudet turvata lapselle hyvä lapsuus, nuoruus ja olla tukena myös aikuisuuteen asti.

Prosessi alkaa ja loppuu adoptioneuvonnalla

Adoptioprosessi alkaa adoptioneuvonnalla. Lakisääteistä adoptioneuvontaa antavat Suomessa kuntien sosiaaliviranomaiset tai Pelastakaa Lasten aluetoimistot.

Kansainvälinen adoptiopalvelu ja adoptioluvan hakeminen

Adoptioneuvonnan jälkeen adoptoitua lasta toivovat henkilöt hakevat lupaa kansainväliseen adoptioon. Lupahakemus käsitellään Suomen adoptiolautakunnan lupajaostossa. Adoptioluvan hakeminen edellyttää, että adoptiohakijat ovat asiakkaana adoptiopalvelunantajalla. Luvan myöntämisen jälkeen varsinainen adoptiohakemus voidaan lähettää hakijoiden valitsemaan maahan. Kansainvälinen adoptiopalvelu antaa ohjeet hakuprosessia varten, lähettää perheen hakemuksen eteenpäin ja seuraa adoptioprosessin etenemistä sekä tukee perhettä prosessin aikana.

Hakijat eivät ole odotusaikana itse yhteydessä lapsen syntymämaan viranomaisiin. Tieto hakijoille nimetystä lapsesta välitetään tuleville adoptiovanhemmille kansainvälisen adoptiopalvelun kautta. Päätöksen lapsen sijoittamisesta ulkomaiseen perheeseen tekevät aina lapsen syntymämaan viranomaiset (joissakin tapauksissa yhteistyössä palvelunantajan kanssa). Adoptiovanhemmat matkustavat itse hakemaan lapsen tämän syntymämaasta.

Kansainvälinen adoptioprosessi etenee lapsen ja lapsen lähtömaan adoptioviranomaisten aikataulussa. Odotus on yksilöllinen ja prosessin etenemistä ei voida ennustaa. Adoptiohakijoilta kysytään joustavuutta, epävarmuuden sietoa sekä yhteistyökykyä muuttuvissa odotuksen vaiheissa. Adoptiohakijoiden tulee olla odotuksen aikana yhteydessä ja yhteistyössä sekä adoptiopalvelun että tarvittaessa myös adoptioneuvonnan kanssa.