thaimaa_kooste

Adoptoitavat lapset

 • Perhettä vailla on kaikenikäisiä lapsia, nuorimmat ovat n. 1,5-vuotiaita.
 • Lapset asuvat useimmiten valtiollisissa lastenkodeissa, joita on eri puolilla maata.
 • Myös sisaruksia, erityistarpeisia lapsia sekä lapsia, joilla ei ole kansalaisuutta.

Kiintiöpaikat

 • Saamme vuosittain tiedon kiintiöpaikoista eli siitä kuinka monta hakemusta voimme kyseisenä vuonna lähettää.
 • Kiintiöpaikkojen ulkopuolisina hakemuksina voimme jatkuvasti lähettää erityistarpeisten lasten hakemuksia.
 • Thaimaassa erityistarpeisiksi luetaan myös kaikki yli 4-vuotiaat lapset ja sisarusadoptiot.

Odotusaika

 • Odotusaika-arvio uusille hakijoille on noin 2-3 vuotta hakemuksen hyväksymisestä odottajien listalle.

Kriteerit hakijoille

 • 25-45 -vuotiaat avioparit tai yksinhakijat.
 • Yksinhakijat voivat toimittaa vain kiintiön ulkopuolisia hakemuksia.
 • Mies voi olla korkeintaan 10 vuotta vaimoaan vanhempi. Vaimo ei mielellään saisi olla paljon miestään vanhempi.
 • Perheessä voi olla ennestään korkeintaan kaksi biologista tai adoptoitua lasta.
Hakijan ikä Adoptoitavan lapsen mahdollinen ikätoive
alle 40 vuotta 0-2 vuotta
42 vuotta 2-3 vuotta
45-vuotiaat 6 vuotta tai sitä vanhempi

 

 • Adoptiohakijoilta edellytetään adoptiovalmennusta ennen hakemuksen lähettämistä Thaimaahan.
 •  Joitain pitkäaikaissairauksia ja hakijan huomattavaa ylipainoa ei hyväksytä hakijoilla.

Adoptiokontaktit

 • Thaimaan valtiollisen viranomaisen alainen Department of Children and Youth , DCY.

Thaimaan adoptioprosessi

Asiakirjojen kokoaminen

 • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakijat aloittavat asiakirjojen kokoamisen adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakijat hankkivat itse tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne notarisoituna kansainväliseen adoptiopalveluun.
 • Adoptiopalvelu tarkastaa asiakirjat ja lähettää ne laillistettaviksi Ulkoasianministeriöön ja Thaimaan suurlähetystöön.

Odotusaika

 • Hakemuksen lähettämisestä lapsiesityksen saamiseen kuluu arviolta 2- 3 vuotta.

Lapsiesitys

 • Lapsiesitys toimitetaan adoptiopalvelunantajalle, joka ilmoittaa asiasta kyseiselle perheelle.
 • Perheen tulee päättää lapsiesityksen hyväksymisestä 15 vrk kuluessa.
 • Hakumatkalle lähdetään noin 4 viikon kuluttua lapsiesityksen hyväksymisestä.

Hakumatka

 • Perhe hoitaa itse hakumatkajärjestelyt saamiensa ohjeiden mukaan.
 • Hakumatkan pituus on noin kolmesta neljään viikkoa.

Suomeen tulon jälkeen

 • Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä laatii seurantaraportit 2 kk, 4 kk ja 6 kk kuluttua Memorandum of agreement- asiakirjan allekirjoituksesta.
 • Adoptio vahvistetaan Suomessa Thaimaan suurlähetystössä noin 1-1,5 vuoden kuluttua lapsen Suomeen tulosta.
 • Vahvistamisprosessi voidaan käynnistää kun adoptiopalvelu vastaanottaa kirjallisen ilmoituksen Thaimaasta.
 • Hakijat saavat tämän tiedon sekä toimintaohjeet adoptiopalvelusta.