bulgaria

Adoptoitavat lapset

 • yli 1½-vuotiaita, poikia enemmän kuin tyttöjä
 • kuuluvat usein johonkin vähemmistöryhmään (esim. romani)
 • myös sisaruksia adoptoitavissa
 • Kaksi adoptio-ohjelmaa: yleinen lastenkotitaustaiset (regular) ja erityistarpeiset (special needs) lapset
 • Special Needs –ohjelman kautta adoptoitavilla lapsilla on yleensä leikkauksella, kuntoutuksella tai lääkityksellä hoidettavissa olevia sairauksia

Mahdollisia erityistarpeita voivat olla:

 • erilaiset motorisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kehityksen viiveet
 • psyykkisen ja puheen kehityksen viiveet ja vaikeudet
 • eriasteiset näkö- ja kuulovammat
 • käsien ja jalkojen epämuodostumat tai poikkeamat
 • eriasteiset sydänsairaudet
 • lievä cp-vamma

Odotusaika

 • Odotusaika on arviolta 2-4 vuotta adoptiohakemuksen sisällön ja lapsitoiveen mukaisesti.
 • Suurin osa adoptioista toteutuu noin 4 vuoden odotusajalla.
 • Erityistarpeisen lapsen adoptioprosessi on yleensä nopeampi, mutta se vaatii hakijoilta avoimuutta ja valmiuksia erityistarpeisen lapsen adoptioon.

Kriteerit hakijoille

 • Avioparit ja yksinhakijat
 • Hyvä terveydentila, mahdollisista diagnooseista esitettävä erikoislääkärin lausunto.
 • Ei erityisiä rajoituksia koskien hakijoiden ikää, avioliiton kestoa tai perheessä jo olevien lasten lukumäärää.

Adoptiokontakti

 • Teemme yhteistyötä Sofiassa sijaitsevan kokeneen adoptiojärjestön ANIDO Associationin kanssa
 • Kaikki hakemukset toimitetaan ANIDOn kautta Bulgarian Oikeusministeriöön, MOJ (Ministry of Justice)
 • ANIDO huolehtii yhteydenpidosta Oikeusministeriöön ja seuraa adoptioprosessin etenemistä
 • ANIDOn edustaja on matkoilla hakijoiden mukana asioitaessa eri virastoissa ja lastenkodissa

 

Bulgarian adoptioprosessi

1.    Hakemusvaihe

 • Adoptiopalvelu lähettää hakijoille asiakirjaohjeet adoptioluvan myöntämisen jälkeen.
 • Hakijat keräävät tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne apostilloituina adoptiopalveluun.
 • Asiakirjat käännätetään bulgariaksi ANIDOn toimesta ja toimitetaan Oikeusministeriöön.
 • Adoptiohakemus rekisteröidään ministeriössä yleensä noin kuukauden kuluessa.

2.    Lapsiesitys ja tutustumismatka

 • Odotusaika hakemuksen rekisteröimisestä lapsiesitykseen on noin 2 – 4 vuotta.
 • Lapsiesitys valmistellaan Oikeusministeriön Intercountry Adoption Councilissa.
 • Lapsiesitykset tehdään kronologisessa hakemusten rekisteröintijärjestyksessä.
 • Hakijat saavat yleensä kattavasti tietoa lapsen taustasta, terveydentilasta ja kehityksestä sekä valokuvan.
 • Lapsiesitystiedot arvioi ensin suomalainen lastenlääkäri.
 • Tutustumismatkalle lähtö kahden kuukauden sisällä lapsiesityksen saamisesta.
 • Tutustumismatka kestää yleensä viikon.

3.    Adoptiopäätös,  vahvistaminen oikeudessa ja hakumatka

 • Lapsiesitys on kirjallisesti hyväksyttävä tai hylättävä kahden kuukauden sisällä lapsiesityksen saamisesta.
 • Adoptio vahvistetaan Sofian kaupunginoikeudessa, jossa ANIDOn lakimies edustaa hakijoita.
 • Lapsiesityksen hyväksymisestä varsinaiseen hakumatkaan menee keskimäärin 4 – 6 kuukautta.
 • Hakumatka kestää yleensä viikosta 10 päivään.

4.    Seuranta Suomeen tulon jälkeen

 • Bulgarian adoptioviranomaiset seuraavat lapsen sopeutumista kahden vuoden ajan.
 • Oikeusministeriöön toimitetaan 4 seurantaraporttia puolen vuoden välein.