Adoptiot

Adoption tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptiohakijan välille. On kiinnitettävä huomiota siihen, miten voidaan parhaiten turvata pysyvä perhe ja tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa syntymäperheessään.

 

Adoptioneuvonta adoption vahvistamisen jälkeen ja arkistotietojen saanti

Adoptiolapsella, lapsensa adoptioon luovuttaneella vanhemmalla, lapsen huoltajalla sekä adoptiolapsen jälkeläisillä on mahdollisuus adoptioneuvontaan adoption vahvistamisen jälkeen ja arkistotietojen saantiin. Adoption eri osapuolet voivat haluta tietoa mm. toisistaan, juuristaan, sisaruksistaan, geneettisestä perimästään ja luovuttamiseen johtaneista syistä.

Lue lisää

Kansainväliset adoptiot

Kansainvälisen adoption tarkoituksena on edistää lapsen etua. Se on vaihtoehto silloin, kun lapselle ei löydy vanhempia hänen kotimaassaan. Adoptiolla luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille. Adoptiolapsella on perheessä sama oikeudellinen asema kuin biologisella lapsella.

Lue lisää

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Pelastakaa Lapset on yksi kolmesta sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymästä kansainvälisen adoptiopalvelun antajasta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Interpedian lisäksi. Kansainvälinen adoptiopalvelu välittää ulkomaalaiselle lapselle adoptiovanhemmat Suomesta tilanteessa, jossa lapselle ei löydy vanhempia tämän omasta syntymämaasta.

Lue lisää