Adoptiot

Adoption tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptiohakijan välille. On kiinnitettävä huomiota siihen, miten voidaan parhaiten turvata pysyvä perhe ja tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa syntymäperheessään.

 

Tukea adoptoiduille nuorille ja heidän perheilleen

Voit aina kysyä neuvoa, saada tukea ja apua adoptioneuvonnasta. Adoptioneuvontaa saavat maksutta kaikki adoption osapuolet. Ole rohkeasti yhteydessä!

Lue lisää

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonnan tarkoituksena on auttaa lasta ja valvoa hänen etuaan, auttaa ja tukea luovutusta harkitsevien biologisten vanhempien päätöksentekoa keskustelemalla eri vaihtoehdoista, selvittää hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmiksi ja auttaa tarvittaessa eri osapuolia myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptioneuvonnassa toimijoina ovat sekä Pelastakaa Lapset että kunnat.

Lue lisää

Adoptioneuvonta adoption vahvistamisen jälkeen ja arkistotietojen saanti

Adoptiolapsella, lapsensa adoptioon luovuttaneella vanhemmalla, lapsen huoltajalla sekä adoptiolapsen jälkeläisillä on mahdollisuus adoptioneuvontaan adoption vahvistamisen jälkeen ja arkistotietojen saantiin. Adoption eri osapuolet voivat haluta tietoa mm. toisistaan, juuristaan, sisaruksistaan, geneettisestä perimästään ja luovuttamiseen johtaneista syistä.

Lue lisää

Kansainväliset adoptiot

Kansainvälisen adoption tarkoituksena on edistää lapsen etua. Se on vaihtoehto silloin, kun lapselle ei löydy vanhempia hänen kotimaassaan. Adoptiolla luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille. Adoptiolapsella on perheessä sama oikeudellinen asema kuin biologisella lapsella.

Lue lisää

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Pelastakaa Lapset on yksi kolmesta sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymästä kansainvälisen adoptiopalvelun antajasta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Interpedian lisäksi. Kansainvälinen adoptiopalvelu välittää ulkomaalaiselle lapselle adoptiovanhemmat Suomesta tilanteessa, jossa lapselle ei löydy vanhempia tämän omasta syntymämaasta.

Lue lisää