Työmme kotimaassa

Pelastakaa Lasten tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Kotimaassa keskitymme lastensuojelupalveluiden lisäksi suunnitelmalliseen lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.

Eväitä Elämälle -ohjelma

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Sinäkin voit tukea ohjelmaa antamalla aikaasi vapaaehtoistyöhön ja/tai liittymällä ohjelman tukijaksi.

Lue lisää

Tukiperheet

Tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä. Se on yksi tukitoimi, jolla tuetaan lasta ja hänen perheensä jaksamista.

Ryhdy tukiperheeksi

Tukihenkilöt

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea pienten lasten perheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Annettu tuki on perheille ilmaista.

Ryhdy tukihenkilöksi

Sporttikummit

Pelastakaa Lasten sporttikummitoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa.

Lue lisää

Lomakodit

Pelastakaa Lapset on järjestänyt lapsille lomakotitoimintana lomanviettomahdollisuuden jo yli 60 vuoden ajan. Lomakotimme ovat turvallisia perheitä, joille on yhteistä aito kiintymys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun heitä tarvitaan. Lomakodit voivat sijaita niin maaseudulla kuin kaupungissakin.

Ryhdy lomakodiksi

Perhehoito

Sijaisperheemme tarjoavat lapselle kodin hänen tarvitessaan joko lyhyt- tai pitkäaikaista perhehoitoa.

Lue lisää

Lapset turvapaikanhakijoina

Pelastakaa Lapset tukee Suomesta turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään.

Lue lisää

Lapset ja digitaalinen media

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö pyrkii turvaamaan ja edistämään lasten asemaa ja oikeuksia internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen.

Tutustu yksikön työhön

Nettivihje

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu internetissä olevan laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi – erityisesti silloin, kun tämä liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

Lähetä vihje

Nuorisotoiminta

Pelastakaa Lapset ry toimii aktiivisesti verkossa tuottamalla verkkotoimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnan tavoitteena on, että lapsi ja nuori löytää verkosta turvallisen tilan ja aikuisen, jonka kanssa voi luottamuksella keskustella eri asioista, sekä mahdollisuuden vertaistuen saamiseen muilta nuorilta eri elämäntilanteissa.

Lue lisää

Paikallisyhdistykset

Paikallisyhdistyksemme edustavat Pelastakaa Lapset -liikettä omalla paikkakunnallaan ja edistävät vapaaehtoistoiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä.

Tutustu paikallisyhdistyksiimme

Perheentalot

Perheentalot ovat avoimia kohtaamispaikkoja lapsille ja koko perheelle. Toiminnalla halutaan lisätä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Tutustu toimintaan