Perhehoidossa kohtaamme jokaisen lapsen ja perheen yksilönä ja räätälöimme tuen tarpeiden mukaan niin seesteisissä kuin haastavissa tilanteissa

Pelastakaa Lapset on luotettu ja vahva perhehoidon toimija. Saamme sekä sijaisvanhemmilta että kuntien sosiaalitoimilta kiitosta ja myönteistä palautetta erityisesti ammattitaidosta, pysyvistä sosiaalityöntekijöistä sekä tavoitettavuudesta. Huolellisella arvioinnilla ja kokeneiden työntekijöidemme avulla varmistetaan, että jokaiselle lapselle löytyy sopiva sijaisperhe ja jokainen sijaisperhe saa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen lapsen sijoituksen aikana

Perhehoidon tukemme perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa, ja tuessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Perhehoitoa tekevät sosiaalityöntekijät, perheohjaajat ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen sekä koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Työntekijöillämme on lisäksi monipuolista menetelmäosaamista mm perheterapeuttista osaamista ja vuorovaikutuksen havainnoinin ja tukemisen osaamista. Käytettävissä on myös säännölliset lastenpsykiatrin konsultaatiot.

Olemme kouluttaneet kokeneita sijaisvanhempia mentoreiksi uusille tai haastavissa tilanteissa eläville sijaisperheille. Mentorit tukevat sovitusti perhettä vertaistukeen sekä kokemusasiantuntijuuteen perustuen. Lastenkodissamme toimiva ilta- ja yöpäivystys auttaa sijaisperheitä puhelimitse aina tarvittaessa.

Sijaisvanhempana saat meiltä

  • Oman nimetyn vastuusosiaalityöntekijä ja perheohjaaja työparin
  • Tukea kasvatus- ja hoitotehtävässä kotikäynnein ja puhelin ja etäyhteyksien kautta.
  • Työntekijämme mukaasi asiakassuunnitelmaneuvotteluihin sekä muihin viranomaisneuvotteluihin
  • Tukea koko perheesi vuorovaikutukseen.
  • Yhteydenpitoa meiltä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään
  • Työskentelemme myös lapsen huoltajien ja läheisten kanssa, jotta kaikki voisivat mahdollismman hyvin.
  • Oman nimetyn perhehoidon mentorin (kokenut sijaisvanhempi)
  • Mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen sekä vertaisryhmiin.

Tarjoamme tukea eri intensiteetillä riippuen perheesi ja sijoitetun lapsen tarpeista. Tuen tasosta sovitaan yhdessä sijoittavan kunnan kanssa. Uudet sijoitukset alkavat aina vahvalla tuella.

Kiinnostuitko sijaisvanhemmuudesta? Olethan yhteydessä lähimpään Pelastakaa Lasten aluetoimistoosi, niin kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä