Ryhdy verkkovapaaehtoiseksi

Verkkovapaaehtoistoiminnan tavoitteena on, että lapsi ja nuori löytää verkosta turvallisen tilan ja aikuisen, jonka kanssa voi luottamuksella keskustella eri asioista sekä mahdollisuuden vertaistuen saamiseen muilta nuorilta eri elämäntilanteissa. Järjestämme sekä ryhmä- että yksilötoimintaa ja toimintojen piirissä on vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria.

”Vapaaehtoistoiminta on ollut minulle hyvin opettavaista. Olen saanut paremman kuvan nuorten hyvinvoinnista, oppinut tuntemaan itseni paremmin ja oppinut aktiiviseksi kuuntelijaksi. Vaikeat kokemukseni olen pystynyt kääntämään voimavaraksi, josta on apua muille. Päivän päätteeksi auttamisesta jää hyvä mieli ja voimaantumisen tunne.”

Mitä verkkovapaaehtoisena voi tehdä?

Ryhdy Netari-ohjaajaksi

Vapaaehtoiset ovat läsnä, kuuntelevat ja tukevat nuoria Netari-verkkonuorisotalossa. Toiminnassa voit olla mukana kahdenvälisissä chat –palveluissa, ryhmämuotoisissa palveluissa tai pelitoiminnassa. Vapaaehtoistyö edellyttää ensisijaisesti kiinnostusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Ohjaajat käyvät verkkovapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen ja perehdytyksen Netarin palveluihin.

”Vapaaehtoistyö Netarissa on antanut minulle rohkeutta kohdata nuoria ilman ennakkoasenteita, ja siihen on ehdottomasti auttanut korkealaatuinen koulutus PeLalta sekä chat-vuorojen aikana saama työntekijöiden tuki kinkkisissäkin tilanteissa.”

Osallistu tapahtumiin

Verkkovapaaehtoiset osallistuvat erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden kanssa. Tapahtumiin voivat osallistua kaikki peruskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset. Tapahtumia, joihin Netari osallistuu ovat esimerkiksi Summer Assembly ja Tubecon.

Suunnittele ja tuota sisältöä

Verkkovapaaehtoisemme voivat olla mukana tuottamassa sisältöä Netarin sosiaalisen median kanaviin mm. vloggaamalla, bloggaamalla, valokuvaamalla ja liveraportoimalla tapahtumista. Sisällön tuotantoon voivat osallistua kaikki peruskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset.

Mitä verkkovapaaehtoiselta odotetaan?

Yli 20 vuoden ikää, luotettavuutta, ymmärrystä ja kokemusta verkkokeskusteluista ja sosiaalisen median käytöstä, riittävän tasapainoista elämäntilannetta sekä aikaa toimintaan noin 1-4 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan.

”Opiskelen yhteisöpedagogiksi, ja Pelastakaa Lapset ry:n vapaaehtoistoiminta vahvistaa ja kehittää taitojani ammatillisesta näkökulmasta käytännön kautta.”

Ota yhteyttä lomakkeella