Tukiperhetoiminta sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille

Tukiperhetoiminta lapsille ja perheille, jotka tarvitsevat erilaisia sosiaalihuollon tai lastensuojelun tukitoimia.

Tukiperhe voi olla yksi suunnitelmallisen tuen muoto, joka järjestetään yhdessä oman kunnan sosiaalitoimen kautta. Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperhetoimintaa kunnille ostopalveluna.

Näin haet tukiperhettä

  • Ole yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen ja pyydä lapselle tukiperhettä.
  • Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tehdään hakemus Pelastakaa Lapsille.
  • Pelastakaa Lasten työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä.
  • Pelastakaa Lapset etsii lapselle ja perheelle sopivan tukiperheen, jonka jälkeen lapsi ja hänen perheensä tutustuvat tukiperheeseen.

Hyvä tietää toiminnasta

  • Pelastakaa Lapset on valmentanut ja valinnut turvalliset tukiperheet toimintaan.
  • Pelastakaa Lasten työntekijät tukevat lasta, vanhempia ja tukiperhettä tukisuhteen aikana.
  • Tukiperheille järjestetään myös täydennyskoulutusta.
  • Mahdollisuuksien mukaan järjestämme leirejä, pien- ja vertaisryhmiä, sekä virkistystapahtumia tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Lisätietoa tukiperhetoiminnasta saat sosiaalitoimistostasi tai soittamalla oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon.