Kuntien työntekijöille

Tukiperhetoiminta on tärkeä ja merkittävä lastensuojelun avohuollon tai sosiaalihuollon tukitoimi. Tarjoamme tukiperhetoimintaa kunnille ostopalveluna.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu

  • uusien tukiperheiden rekrytointi ja valmennus kotikäynteineen
  • lapseen ja hänen perheeseensä tutustuminen lapsen tukiperhehakemuksen yhteydessä
  • sopivan tukiperheen etsiminen lapselle
  • lapsen ja hänen perheensä sekä tukiperheen tutustuttaminen toisiinsa
  • sosiaalityön tuki lapsen tukiperhesuhteen aikana
  • täydennyskoulutus tukiperheille
  • mahdollisuuksien mukaan järjestämme leirejä, pien- ja vertaisryhmiä, sekä virkistystapahtumia tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmilleen.

HUOM! Kunnan sosiaalitoimi voi tilata tukiperhevalmennuksen myös oman kunnan tarpeisiin, samoin kuin koulutusta tukiperheilleen.

Lisää tietoa tukiperhetoiminnasta saat soittamalla oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon.