Tukiperheet

Mikä on tukiperhe? Tukiperheet ovat vapaaehtoisia aikuisia tai lapsiperheitä, jotka haluavat tukea toisia perheitä ja heidän lapsiaan. Lapset viettävät tukiperheessä yleensä viikonloppuja ja asuvat muuten omassa kodissaan. Moni lapsi viettää tukiperheessä myös lomia. Tukiperheissämme käy vuosittain yli tuhat lasta, joista suurin osa on 3-12-vuotiaita. Myös nuoret tarvitsevat tukiperheitä.

Uusia ihmissuhteita ja turvallisuutta lapselle ja nuorelle

Tavallisia syitä tukiperheen hakemiseen ovat yksinhuoltajuus, vanhemman tarve omalle ajalle, perheen tukiverkoston pienuus ja kannattelevien ihmissuhteiden tarve sekä erilaiset haastavat elämäntilanteet.

Näin ryhdyt tukiperheeksi
Yleistä tukiperhetoiminnasta
Tukiperhetoiminta varhaisen tuen tarpeeseen
Lapsiperheiden tukiperhetoiminta sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille
Ammatillinen tukiperhetoiminta vahvempaa tukea tarvitseville
Kotouttava tukiperhetoiminta yksin Suomeen tulleille ja maahanmuuttajaperheille