Tukiperheet

Mikä on tukiperhe? Tukiperheet ovat vapaaehtoisia aikuisia tai lapsiperheitä, jotka haluavat tukea toisia perheitä ja heidän lapsiaan. Lapset viettävät tukiperheessä yleensä viikonloppuja ja asuvat muuten omassa kodissaan. Moni lapsi viettää tukiperheessä myös lomia. Tukiperheissämme käy vuosittain yli tuhat lasta, joista suurin osa on 3-12-vuotiaita. Myös nuoret tarvitsevat tukiperheitä.

Uusia ihmissuhteita ja turvallisuutta lapselle ja nuorelle

Tavallisia syitä tukiperheen hakemiseen ovat yksinhuoltajuus, vanhemman tarve omalle ajalle, perheen tukiverkoston pienuus ja kannattelevien ihmissuhteiden tarve sekä erilaiset haastavat elämäntilanteet.

Yleistä tukiperhetoiminnasta

Yleistä tukiperhetoiminnasta

Tukiperheet ovat vapaaehtoisia aikuisia tai lapsiperheitä, jotka haluavat tukea toisia perheitä ja heidän lapsiaan.

Lue lisää
Tukiperhetoiminta varhaisen tuen tarpeeseen

Tukiperhetoiminta varhaisen tuen tarpeeseen

Tukiperhetoiminta on perheiden varhaista tukea ja tarkoitettu niille lapsille ja perheille, jotka hyötyvät matalan kynnyksen tuesta, eikä tarvetta ole sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluille. Tätä tukiperhetoimintaa kutsutaan ehkäiseväksi tukiperhetoiminnaksi.

Lue lisää
Lapsiperheiden tukiperhetoiminta sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille

Lapsiperheiden tukiperhetoiminta sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille

Tukiperhetoiminta lapsille ja perheille, jotka tarvitsevat erilaisia sosiaalihuollon tai lastensuojelun tukitoimia. Heille tukiperhe voi olla yksi suunnitelmallisen tuen muoto.

Lue lisää
Ammatillinen tukiperhetoiminta vahvempaa tukea tarvitseville

Ammatillinen tukiperhetoiminta vahvempaa tukea tarvitseville

Ammatillinen tukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tukiperhevanhemmilla on toimintaan sopivaa koulutusta, erillinen valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana.

Lue lisää
Kotouttava tukiperhetoiminta yksin Suomeen tulleille ja maahanmuuttajaperheille

Kotouttava tukiperhetoiminta yksin Suomeen tulleille ja maahanmuuttajaperheille

Kotouttava tukiperhetoiminta on yksin ilman huoltajaa Suomeen tulleille, turvapaikan saaneille nuorille tai maahanmuuttajaperheille tarkoitettua tukiperhetoimintaa.

Lue lisää
Näin ryhdyt tukiperheeksi

Näin ryhdyt tukiperheeksi

Olisiko sinulla aikaa lapselle? Ryhdy tukiperheeksi!

Lue lisää