Lastenkoti Suvilinna

Lastenkoti Suvilinna

Suvilinnan lastenkoti Turun Hirvensalossa on sijaishuoltopaikka seitsemälle huostaanotetulle tai avohuollon tukitoimena sijoitetulle kouluikäiselle lapselle. Suvilinna tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen yhteisön lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tueksi. Yksikön toiminta perustuu omaohjaajasuhteeseen, lapsen osallisuuteen ja kiintymyssuhdeajatteluun.

Ajankohtaista

Lue Suvilinnan kuulumiset täältä.

Vapaat paikat

Suvilinnassa ei ole vapaita paikkoja. Tällä hetkellä Suvilinnan lapset ovat iältään 13 – 17 vuotiaita.

Yhteystiedot

Lastenkoti Suvilinna
Suvilinnantie 29
20900 Turku
Puh. 040 487 2761
suvilinna@pelastakaalapset.fi

Johtaja Eija Järviö
Puh. 050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Otamme harjoitteluun opiskelujen keski- ja loppuvaiheessa olevia ammattikorkeakouluopiskelijoita (sosionomi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti). Tämän kevään harjoittelupaikat ovat jo täynnä, mutta syksylle kannattaa kysyä,   s-posti: eija.jarvio@pelastakaalapset.fi.

Kuva: Jussi Helttunen