Finnsin tukiasuntola on 38-paikkainen kotoutumislain mukaista tuettua asumista tarjoava yksikkö yksin ilman huoltajaa tulleille alaikäisille (28 paikkaa) ja jälkihuolto-ikäisille (10 paikkaa) oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijanuorille. Yksikkö sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Espoossa. Tukiasuntola on tarkoitettu nuorille silloin, kun he tarvitsevat turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Yksikön tehtävänä on tarjota nuorille turvallinen ja tukea antava kasvuympäristö sekä kodinomainen paikka asua. Yksikkö toteuttaa nuorten kotouttamista yhteistyössä Espoon kaupungin ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tukiasuntolan toiminnan  tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset nuorten kasvulle ja kehitykselle sekä kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Keskeisessä osassa on myös nuorten itsenäistymisvalmiuksien kartoittaminen ja itsenäistymisessä tukeminen. Kohtaamme jokaisen nuoren ainutlaatuisena yksilönä, kuulemme häntä ja otamme huomioon hänen tarpeensa ja kehitysmahdollisuutensa. Tavoitteena on saada nuoret kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on myös yksilön ja yhteiskunnan kannalta hyvä nuoruus ja aikuisuus sekä oman elämän hallinta. Omaohjaajuus tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen kiintymys-/tunnesuhteeseen ja sitä kautta lapsen/nuoren eheytymiseen.

Yksikössä työskentelee 14 ohjaajaa, vastaava ohjaaja ja johtaja.

Yhteystiedot:
ohjaajat, puh. 046 922 8123
johtaja, puh. 050 438 4217