Tarjoamme lastensuojelun asiakasperheille laitosmuotoista ja kotiin tehtävää perhekuntoutusta.

Yksikkömme Turun Suvikummussa ja Vantaan Tyrskyssä tukevat perheitä ympärivuorokautisesti laitosmuotoisesti.

Kotiin tehtävää perhekuntoutusta tarjoamme Uudenmaan alueella sekä Turun seudulla (Suvikummun perhekuntoutuksen kautta).

Perhekuntoutus perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä perheen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki, lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus, vanhemmuuden taitojen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn sekä perhesysteemin vahvistaminen. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittavat kuntoutuksen tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja tavoitteiden tarkastelu ja arviointi on oleellinen osa kuntoutusta.

Arvojemme mukaisesti kohtaamme jokaisen lapsen, vanhemman, perheen yksilöllisesti ja luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja lasten hyvinvointi paranee. Työskentelemme yhdessä perheen kanssa, osallisuutta lisäten, läpinäkyvästi, vastuullisesti, perheen tarpeet huomioiden ja hyödynnämme toiminnallisuutta, ammatillisia menetelmiä, vertaistukea sekä verkostoyhteistyötä.

Perhekuntoutuksen yksi tärkeä tavoite on ehkäistä lapsen huostaanottoa tukemalla vanhempia lapsen kasvatuksessa tai mahdollistaa lapsen kotiutus sijaishuollosta.

Tiedustelut kotiin tehtävästä perhekuntoutuksesta:

Tiedustelut laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta: