Pelastakaa Lapset ry tarjoaa voittoa tavoittelematonta ja laadukasta perhekuntoutusta lastensuojelun asiakasperheille.  Perhekuntoutus on vaikuttava ja tehokas tapa auttaa koko perhettä.  Lue tarina Pelastakaa Lasten perhekuntoutuksesta Yle uutisista. 

”Perheohjaajat ovat auttaneet paljon. He ovat positiivisia ja taitavia.” – asiakasäiti

”Olen tyytyväinen ammatillisuuteen ja yhteydenpitoon.” – kunnan sosiaalityöntekijä

”Mukavaa leikkiä ohjaajien kanssa. Teette mukavia juttuja.” -asiakaslapsi

Laitosmuotoisen perhekuntoutuksen yksiköt Turun Suvikumpun  ja Vantaan Tyrsky tukevat  erikokoisia perheitä ympärivuorokautisesti. Molemmissa yksiköissä on tällä hetkellä paikkoja vapaana. Kotiin tehtävää perhekuntoutusta tarjoamme Uudenmaan alueella sekä Turun seudulla .

Lue, kuinka Sabinan perhe sai kriisin keskellä apua  laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta.

Tiedustelut laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta:

Tiedustelut kotiin tehtävästä perhekuntoutuksesta:

Mitä on perhekuntoutus?

Perhekuntoutus on vaikuttava ja tehokas tapa auttaa koko perhettä. Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan ottamaan kokonaisvaltainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, oppimaan tarvittavia taitoja ja käsittelemään sekä saamaan hallintaan omia ongelmiaan. Kuntoutuksen avulla perheen hyvinvointi ja elämänhallinta lisääntyvät ja perhe löytää keinoja pärjätä perheenä omassa arjessaan.

Perhekuntoutus perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä perheen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki, lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus, vanhemmuuden taitojen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn sekä perhesysteemin vahvistaminen. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittavat kuntoutuksen tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja tavoitteiden tarkastelu ja arviointi on oleellinen osa kuntoutusta.

Arvojemme mukaisesti kohtaamme jokaisen lapsen, vanhemman, perheen yksilöllisesti ja luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja lasten hyvinvointi paranee. Työskentelemme yhdessä perheen kanssa osallisuutta lisäten, läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen tarpeet huomioiden. Hyödynnämme toiminnallisuutta, ammatillisia menetelmiä, vertaistukea sekä verkostoyhteistyötä.