Mentoritoiminta on yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille suunnattua, vertaistukeen perustuvaa, varhaista tukea ja ohjausta. Toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset yhteistyössä koulujen ja mentoreina toimivien nuorten aikuisten kanssa. Mentori on peruskoulun päättänyt, 18–29 -vuotias nuori aikuinen, jolla on halu ja taito kohdata nuoria. Mentorit perehdytetään tehtävään ja toiminnasta maksetaan pieni korvaus.

Mentorointi

  • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
  • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
  • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
  • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
  • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
  • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

  • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
  • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
  • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevien paikallisyhdistystemme listaan. Mikäli yhdistys toteuttaa mentoritoimintaa, on tästä maininta yhdistyksen kohdalla.