Mentoritoiminta on pääasiassa yläkouluikäisille suunnattua, vertaistukeen perustuvaa, varhaista tukea ja ohjausta. Toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset yhteistyössä koulujen ja mentoreina toimivien nuorten aikuisten kanssa. Mentori on peruskoulun päättänyt, 18–29 -vuotias nuori aikuinen, jolla on halu ja taito kohdata nuoria. Mentorit perehdytetään tehtävään ja toiminnasta maksetaan pieni korvaus.

Mentorointi

  • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
  • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
  • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
  • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
  • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
  • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

  • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
  • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
  • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevien paikallisyhdistystemme listaan. Mikäli yhdistys toteuttaa mentoritoimintaa, on tästä maininta yhdistyksen kohdalla.