Adoptiokotia tarvitsevia lapsia sijoitetaan Pelastakaa Lasten kautta Suomessa vuosittain noin 10-20 ja kansainvälisen adoption kautta noin 20-40. Kotimaisissa adoptioissa työskennellään lapsen, lapsen biologisten vanhempien ja lasta toivovien perheiden kanssa. Kansainvälisissä adoptioissa lapsi ja biologiset vanhemmat valmistellaan adoptioon ja/tai saavat neuvontaa myös kotimaassaan. 

Adoptio on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin perheen biologinen lapsi. Adoptiossa luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille. Adoptiolapsella on perheessä sama oikeudellinen asema kuin biologisella lapsella. 

Adoptiotyötä säätelevät adoptiolaki (AdL 22/2012) ja siitä annettu asetus, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja adoptioita koskeva Euroopan neuvoston uudistettu yleissopimus. Lisäksi kansainvälisiä adoptioita säätelee yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä adoptioasioissa (ns. Haagin sopimus). Kansainvälisissä adoptioissa tulee huomioida myös lapsen syntymämaan lainsäädäntö. 

Ota yhteyttä adoptioneuvontaan