Kansainväliset adoptiot

Lapsen adoptoiminen ulkomailta on suuri muutos sekä lapselle että vanhemmalle. Kasvaminen adoptiovanhemmuuteen, adoptioprosessin läpikäyminen, lapsen ensikohtaaminen ja yhteisen elämän alkaminen ovat merkittäviä asioita kaikkien mukana olevien elämässä. Adoptio on rikas elämänmittainen matka.

Adoptiossa on ensisijaista lapsen etu. Kansainvälinen adoptio on lapselle vaihtoehto silloin, kun hänelle ei löydy vanhempia hänen kotimaassaan.

Kansainvälisessä adoptiossa on tärkeää, että lapset pääsevät perusteellisesti valmennettuihin perheisiin, joilla on hyvät valmiudet ottaa lapsi vastaan ja tukea häntä eri elämänvaiheissa. Adoptiossa noudatetaan lapsen oikeuksia kunnioittavia adoptiokäytäntöjä, Suomen ja lähtömaan adoptiolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sopimuksia lasten oikeuksista sekä kansainvälisestä adoptiosta.

Lapsen syntymämaan adoptioviranomaiset noudattavat oman maansa adoptiolainsäädäntöä. He myös asettavat tuleville adoptiovanhemmille kriteerejä, jotka adoptiohakijoiden tulee täyttää voidakseen lähteä adoptiohakijoiksi kyseiseen maahan. 

Tutustu tarkemmin kansainväliseen adoptioon ja kansainväliseen adoptiopalveluun.

Adoptioluvan hakeminen 

Saatuaan neuvontaa ja asiakirjojen valmistuttua adoptoitua lasta toivovat henkilöt hakevat lupaa kotimaiseen tai kansainväliseen adoptioon. Lupahakemus käsitellään Adoptiolautakunnan lupajaostossa (Valvirassa). Kotimaisissa adoptioissa luvan hakeminen tapahtuu adoptioneuvontaa antaneen tahon opastuksella. Kansainväliseen adoptioon adoptioluvan hakeminen edellyttää, että adoptiohakijat ovat asiakkaana adoptiopalvelunantajalla, joita Suomessa on kaksi: Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen adoptiopalvelu. 

Huom! Pelastakaa Lasten kansainvälinen adoptiopalvelu on oma aluetoimistoista erillinen toimisto Helsingissä. 

Kansainvälisissä adoptioissa adoptioluvan myöntämisen jälkeisistä vaiheista ja yhteistyöstä kohdemaiden kanssa vastaavat adoptiopalvelunantajat. 

Lapsen adoption jälkeen adoptioneuvonta jatkuu aluetoimistoissa.

Ota yhteyttä adoptioneuvontaan

Ota yhteyttä kansainväliseen adoptiopalveluun