Kiina

Tällä hetkellä emme voi ottaa vastaan uusia hakemuksia Kiinaan. 

Adoptoitavat lapset

 • Kotia tarvitsevat pääsääntöisesti erityistarpeiset leikki- ja kouluikäiset lapset.
 • Kiinan adoptiot toimivat Special needs -ohjelman (SN) kautta. Special Needs adoptioon vapautuvilla lapsilla on yksi tai useampia diagnooseja (esim. huuli-suulakihalkio, keskivaikea / vaikea sydänvika, jalan tai käden epämuodostuma, muu rakennepoikkeavuus, kuuloon tai näköön liittyvä erityistarve tai epilepsia).
 • Kiinasta ei voi adoptoida sisaruksia.
 • Hakijoiden kanssa työskennellään perheen valmiuksien ja lapsen tarpeiden kartoittamiseksi.

Kriteerit hakijoille

 • Avioliitossa olevat heteropariskunnat tai yksinhakijana olevat naiset
 • Adoptionhakijan tulee olla vähintään 30 -vuotias
 • Ensimmäisen avioliiton tulee olla kestänyt vähintään kaksi vuotta ja toisen avioliiton vähintään viisi vuotta. Myös pitkä avoliitto huomioidaan.
 • Perheen nettovarallisuuden tulee olla vähintään 80 000 USD, yksinhakijalla vähintään 100 000 USD.
 • Erityistarveadoptioissa edellytetään adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijän puoltavaa lausuntoa sekä kansainvälisen adoptiopalvelun erillistä hyväksyntää Kiina special needs -ohjelmaan.

Adoptiokontakti

 • Kiinan siviiliasiainministeriön alainen adoptiokeskus: China Centre of Children’s Welfare and Adoption (CCCWA)
 • Teemme yhteistyötä erityistarpeisten lasten adoptioissa Kiina Special Needs -ohjelman kautta (SN-ohjelma).

Asiakirjojen kokoaminen

 • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen adoptiopalvelu ohjeistaa hakijoita asiakirjojen hankinnassa.
 • Hakijat kokoavat itse asiakirjat ja toimittavat ne adoptiopalveluun notarisoituina.
 • Adoptiopalvelu tarkastaa asiakirjat ja lähettää ne laillistettaviksi Ulkoasiainministeriöön sekä Kiinan suurlähetystöön.
 • Valmiit asiakirjat toimitetaan Kiinaan ja syötetään CCCWA:n tietokantaan.

Odotusaika

 • CCCWA rekisteröi asiakirjat noin kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.
 • Rekisteröimisen jälkeen alkaa lapsiesitysvaihe
 • Kiina SN -ohjelman lapsiesitystä katsotaan Pelastakaa Lapset ry:n adoptiovastaavan toimesta CCCWA:n tietokannasta.
 • Odottajat eivät ole jonojärjestyksessä, vaan lapselle etsitään hänelle sopivin perhe.
 • Lapsiesitys voi tulla noin 1-2 vuoden sisällä siitä kun hakijoiden asiakirjat on rekisteröity Kiinassa. Perheiden odotusajat ovat olleet hyvin yksilöllisiä riippuen perheen valmiuksista.

Lapsiesitys

 • Pelastakaa Lapset ry ilmoittaa hakijoille lapsiesityksestä ja antaa lasta koskevat tiedot kirjallisena.
 • Lapsiesitys sisältää englanniksi perustietoa lapsen taustasta ja terveydentilasta, muutaman kuvan sekä suomalaisen lastenlääkärin arvion lapsen tilanteesta.
 • Mikäli perhe hyväksyy lapsiesityksen, vahvistaa Pelastaa Lapset ry esityksen CCCWA:lle.
 • Ennen CCCWA:n hyväksymistä voidaan lapsesta kysyä vielä lisätietoja (kehitys, terveydentila, kuvia, videota ja mahdollisesti uusia tutkimuksia).
 • CCCWA päättää adoption hyväksymisestä noin kahden kuukauden kuluessa lapsiesityksestä.

Hakumatka

 • Hakumatkaa valmistellaan, kun CCCWA on hyväksynyt lapsiesityksen ja perhe allekirjoittanut hyväksymisasiakirjat (noin 2 kk lapsiesityksen saamisen jälkeen).
 • Pelastakaa lapset ry:n adoptiopalvelulla on Kiinassa pitkäaikainen kiinalainen yhteyshenkilö, joka auttaa perheen hakumatkajärjestelyissä.
 • Matkan kesto on noin 2 viikkoa.
 • Hakumatkalla on useita viranomaistapaamisia, mm. siviiliasiainviraston edustajat, notaarit, poliisilaitos, Suomen lähetystö.
 • Adoptio vahvistetaan Kiinassa hakumatkan aikana.

Suomeen tulon jälkeen

 • Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä laatii seurantaraportit 6 kk, 12 kk, 2, 3, 4 ja 5 vuoden jälkeen lapsen Suomeen saapumisesta.

Video: Behmeillä eletään oikein vauhdikasta iloista arkea. Valloittavat Jimi ja Jade on adoptoitu Kiinan SN-ohjelman kautta.