Adoption jälkipalvelu

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijältä voi saada keskustelutukea jälkipalveluun liittyvissä kysymyksissä (lisätietoja). Kansainvälisestä adoptiopalvelusta annetaan tukea juurimatkan toteutukseen sekä kontaktointiin kohdemaan viranomaisiin.

Videolla adoptoidut sisarukset Irina ja Eetu kertovat kokemuksistaan:

Kenellä on oikeus adoption jälkipalveluun?

 • adoptiolapsella
 • lapsen huoltajalla
 • adoptiolapsen jälkeläisillä
 • lapsensa adoptioon luovuttaneella vanhemmalla

Adoption eri osapuolet voivat haluta tietoa mm.

 • toisistaan
 • juuristaan
 • sisaruksistaan
 • geneettisestä perimästään
 • luovuttamiseen johtaneista syistä
 • tietoa toistensa nykytilanteesta ja mahdollisuuksista luoda yhteyksiä toistensa kanssa

Adoptiotaustan selvittämisen tarve on yksilöllistä. Asianomaisena itse päätät haluatko jälkipalvelua, sen ajankohdasta sekä minkä asioiden osalta toivot jälkipalvelua.

 • Asiakkaalle voidaan järjestää tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa – tapaamisessa keskustellaan esimerkiksi adoptioon johtaneista vaiheista, tutustutaan adoptioasiakirjoihin sekä keskustellaan adoptiosta.

Tiedustelut synnyinmaahan

Mikäli taustaan liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joiden selvittämiseksi tarvitaan kohdemaan adoptioviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, kansainvälinen adoptiopalvelu avustaa tiedustelun suunnittelussa ja tekee yhteistyötä kohdemaan viranomaisten kanssa.

Matka synnyinmaahan adoption jälkeen

Juurimatka

 • Adoptiopalvelu voi auttaa juurimatkan järjestelyissä
  • Moni adoptoitu ja adoptioperhe pohtii ja suunnittelee adoptiolapsen synnyinmaassa vierailua adoption jälkeen
  • Adoptoituna synnyinmaahan palaaminen adoption jälkeen on aina erityinen kokemus ja erityinen matka
  • Matkan luonnetta ja sen ajoittumista on hyvä suunnitella huolella
  • Perimme juurimatkoihin liittyvästä avustamisesta mahdollisia kohdemaakohtaisia kuluja
  • Juurimatkan suunnittelun tueksi on tilattavissa opaskansio Matka adoptiolapsen synnyinmaahan. Kansiossa on mm. matkapäiväkirja lapselle sekä aikaisemmin matkan tehneiden perheiden matkakuvauksia.

Lastenkotivierailu

 • Lastenkodissa vieraileminen edellyttää vierailulupaa, joka järjestyy adoptiopalvelunantajan avustuksella
 • Mikäli matkaan liittyy toiveita itseään koskevien tietojen selvittämisestä matkan yhteydessä, ota hyvissä ajoin ennen matkaa yhteyttä jälkipalveluun.

Muu tuki

 • Suosittelemme matkaa suunnitteleville yhteydenottoa adoptiokuraattorille, jolla on kokemusta muiden adoptioperheiden ja lasten kokemuksista vastaavilta matkoilta

Lisätietoja antaa jälkipalveluvastaava Heli Ihatsu, etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi.


 Sinulle, joka mietit miten saada tietoa adoptiotaustastasi

Kuka voi hakeutua jälkipalveluun?

Jälkipalvelua voivat saada adoptoitu, adoptiovanhemmat, adoptoidun jälkeläiset tai lapsensa adoptioon luovuttaneet biologiset vanhemmat. Jos olet adoptoitu nuori, voit tulla yksin jälkipalveluun 18-vuoden ikäisenä mutta myös alaikäisenä voi tulla jälkipalveluun yhdessä adoptiovanhempiensa kanssa. Kaikilla adoption osapuolilla on oikeus saada itseään koskevia taustatietoja adoptiosta.

Mitä jälkipalvelussa tapahtuu, mitä siellä käydään läpi?

Jälkipalvelua toivova asiakas kutsutaan tapaamaan sosiaalityöntekijää ja kertomaan jälkipalveluun kohdistuvista odotuksistaan ja toiveistaan. Jokaisella adoptoidulla on oma tarinansa ja elämäntilanteensa sekä myös omanlaisensa tiedontarve adoptiosta. Jälkipalvelua toivovalta tiedustellaan ensimmäisenä – miksi sinä toivot jälkipalvelua ja mitä mahdollisesti haluaisit selvittää? Vaikka lapselle kerrotaan adoptiotaustoista perheessä, usein tiedoissa on aukkoja ja adoptoitu saattaa kokea tarvetta kuulla taustansa uudelleen kerrottuna myöhemmässä elämänsä vaiheessa. Jälkipalvelussa asiakkaalla on mahdollisuus käydä pyytämiään tietoja läpi sosiaalityöntekijän kanssa sekä saada tukea tietojen työstämisessä. Jälkipalvelu voi myös olla vain keskustelua adoptiosta ja tämän hetkisestä elämäntilanteesta. Tilanteissa, joissa harkitaan yhteydenottoa adoption eri osapuoliin, on hyvä hakeutua jälkipalveluun ja pyytää mahdollisen tapaamisen tiedusteluun apua.

Mistä jälkipalvelua saa?

Jälkipalvelua antaa se taho joka aikoinaan hoiti adoption – vaihtoehtoisesti joko kunnan sosiaali-toimisto tai Pelastakaa Lapset ry. Voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä sen kunnan sosiaalitoimeen, jossa perhe asui adoptiosijoituksen aikana tai Pelastakaa Lapsiin. Jälkipalvelua annetaan henkilökohtaisessa tapaamisessa sosiaalityöntekijän kanssa. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan yksi tai useampia. Mikäli olet hakeutumassa jälkipalveluun ja sinut on adoptoitu Pelastakaa Lasten kautta, voit pyytää jälkipalvelua itseäsi lähimmästä aluetoimistostamme.

Mitä jälkipalvelu maksaa?

Maksut vaihtelevat riippuen jälkipalvelutyön laajuudesta ja kohdemaasta. Omiin asiakirjoihin tutustuminen on maksutonta. Ulkomailta adoptoitujen lasten jälkipalveluun saattaa tulla kuluja lapsen synnyinmaassa sekä asiakirjojen notarisointi- ja käännöskuluja.