Medialle

Pelastakaa Lapset ry palvelee tiedotusvälineitä omaan erikoisalaansa liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme ovat käytettävissä joko mahdollista haastattelua tai taustoitusta varten.

 • Lapsen oikeudet
 • Lastensuojelu
 • Perhehoito
 • Adoptiotoiminta
 • Lapsiperheiden varhainen tuki (mm. tukiperhe- ja lomakotitoiminta)
 • Lapsiköyhyys
 • Digitaalisen lapsuuden teemat: hyvinvointi, turvallisuus, osallisuus
 • Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy
 • Kansainväliset ohjelmat
 • Humanitaarinen työ
 • Pakolaistyö
 • Valmiustyö
 • Vaikuttamistyö
 • Vapaaehtoistyö lasten auttamiseksi

Viestintämme auttaa mielellään yhteyksien luomisessa asiantuntijoihimme.

Satu Suontaa
Viestintäpäällikkö
+358 50 344 0242
satu.suontaa@pelastakaalapset.fi

Max Holm
Tiedottaja/Informatör
010 843 5058
050 588 9393
max.holm@pelastakaalapset.fi

Elina Pitkäranta
viestinnän asiantuntija, kotimaan toiminta
050 349 4918
elina.pitkaranta@pelastakaalapset.fi 

Mira Ahlstedt
viestinnän asiantuntija, varhainen tuki
050 308 89 32
mira.ahlstedt@pelastakaalapset.fi 

Sanna Kuusisto
Viestinnän ja varainhankinnan johtaja
045 104 6633
sanna.kuusisto@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lasten aluetoimistojen lastensuojelun asiantuntijat vastaavat oman alueensa lastensuojelun erityiskysymyksiin.

Paikallisyhdistyksemme edustavat Pelastakaa Lapset -liikettä omalla paikkakunnallaan ja edistävät vapaaehtoistoiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä.

Pelastakaa Lapset -lehti

Pelastakaa Lapset -lehti välittää jutuissaan lapsista, kaikenlaisista perheistä, vanhemmuudesta ja arjen jaksamisen edellytyksistä. Pelastakaa Lapset -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pelastakaa Lapset -verkkolehti sisältää poimintoja uusimmasta lehdestä ja mediakortti aineistoihin ja aikatauluihin liittyvät tiedot.

Raili Mykkänen
toimitussihteeri
0400 649478
raili.mykkanen@pelastakaalapset.fi