Lyhyesti tietoja Pelastakaa Lasten toiminnan merkkipaaluista vuosikymmenien ajalta.

1910-luku

Suomen sisällissodassa 600 lapsen molemmat vanhemmat saivat surmansa ja 20 000 lasta jäi ilman huoltokykyisiä vanhempia.
Ester Hällström, myöhemmin Ståhlberg tutustuu tanskalaiseen kasvatuskotijärjestelmään.
Iso-Britanniassa Eglantyne Jebb ja hänen sisarensa perustavat 1919 Save the Children Fund (SCF) säätiön, joka tukee 1. maailman sodan lapsiuhreja Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Belgiassa, Balkanilla, Unkarissa ja apua saivat myös Turkkiin paenneet armenialaiset.

1920-luku

Ester Ståhlberg perustaa vuonna 1922 Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistyksen ja 150 turvatonta lasta saa sijaiskodin.
Yhdistyksen suurin lastenkoti, Karjalan lastenkylä avataan. Kolmena ensimmäisenä vuotena yhdistyksen kautta huollettiin 1409 lasta.
Iso-Britanniassa Eglantyne Jebb halusi tehdä lasten oikeuksista ja hyvinvoinnista maailmaa koskettavan teeman ja hänen ”Lapsen oikeuksien julistus” omaksuttiin Kansainliitossa ja vaikutti myöhemmin YK:n lapsen yleissoikeuksien sopimuksen syntyyn. Iso Britannian Save the Children säätiön kautta tukea saivat Espanjan sisällissodan pakolaiset sekä juutalaiset pakolaiset.
Lastensuojelun tehostamiseksi perustettiin kansainvälinen Save the Children Union, johon useimmat Euroopan lastensuojelujärjestöt liittyivät.

1930-luku

Suomessa Koteja Kodittomille Lapsille -yhdistys oli perustamassa Raha-automaattiyhdistystä, joka tukee tänäkin päivänä Pelastakaa Lasten toimintaa.
Ensimmäisen 15 toimintavuoden aikana yhdistys hankkii kodin 5000 lapselle.
Talvisodan sytyttyä yhdistys siirtää kaupunkilaislapsia maalle, etsii kadonneita lapsia ja hankkii vaatteita lapsille. Ruotsalaisten aloitteesta suomalaislapsia siirretään sodan jaloista Ruotsiin ja yhdistys on organisoimassa lasten muuttoa Ruotsiin.

1940-luku

Ruotsalaisten lasten keräämät noin 3 miljoonaa silloista markkaa Suomen lasten auttamiseksi luovutetaan Koteja Kodittomille Lapsille – yhdistykselle. Rahoja käyttämään perustetaan Pelastakaa Suomen Lapset -organisaatio. Suomessa yhdistys hankkii 160 lapselle sveitsiläiset kummit ja jakaa ruoka-apua 14000 lapselle.
Yhdistyksen nimi muutetaan kansainvälisten lastensuojelukontaktien vahvistamiseksi Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf eli samaan muotoon kuin useiden muiden maiden Save the Children järjestöt.
Lasten lomakotitoiminta käynnistyy ja tämän toiminnan avulla kaupunkilaislapsilla on mahdollisuus päästä kesäisin maalaiskoteihin.
Iso-Britanniassa Save the Children -säätiön toiminta keskittyi eurooppalaisten sodasta kärsineiden lasten tukemiseen. Järjestö alkoi laatia raportteja maailman lasten tilasta.

1950-luku

Lasten Päivän Säätiö perustaa Linnanmäen huvipuiston ja Pelastakaa Lapset on säätiön perustajajäsen.
Lastensuojelu ammatillistuu ja vuosikymmenen lopulla kaikki järjestön työntekijät ovat sosiaalityöntekijöitä. Ensimmäinen pienryhmäkoti perustetaan ja ne alkavat hiljalleen korvata laitokset.
Pelastakaa Lapset hoitaa enemmän lasten adoptio- kuin sijaiskotisijoituksia.

1960-luku

Suomen Pelastakaa Lasten asiamiesjärjestelmä lakkautetaan työn ammattilaistumisen seurauksena. Suomalaisten kummien välittäminen ulkomaisille lapsille alkaa.

1970-luku

Enimmillään Pelastakaa Lasten kautta 243 lasta saa vuodessa adoptiokodin. Järjestö alkaa kouluttaa sijais- ja adoptiovanhempia.
Kansainvälinen Save the Children Union muuttaa nimensä International Save the Children Alliance – liitoksi jäseninään Iso Britannian, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja USA:n Pelastakaa Lapset.

1980-luku

Uudistettu adoptiolaki Suomessa antaa adoptiolapselle samat oikeudet kuin perheen biologisilla lapsilla. Pelastakaa Lapset alkaa hoitaa kansainvälistä adoptiota.
Vuosikymmentä leimasi kansainvälinen katastrofityö mm. Etiopian nälänhädän uhreille.

1990-luku

Suomen Pelastakaa Lapset liittyy jäsenenä mukaan kansainvälisen Pelastakaa Lapset – liikkeen toimintaan. Samalla otettiin Suomessa käyttöön Kansainvälisen Pelastakaa Lapset –liiton tunnukset, mm. logo.

2000-luku

Pelastakaa Lapset taistelee lapsen oikeuksien puolesta parantaakseen välittömästi ja pysyvästi lasten elämää kaikkialla maailmassa. Tämä tapahtuu laadukkaan ammatillisen työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset koostuu 30 jäsenestä ja taistelee lapsen oikeuksien puolesta 120 maassa kaikkialla maailmassa.
www.savethechildren.net