1. Kotimainen lastensuojelu
 2. Lastensuojelun edunvalvonta
 3. Lapset, nuoret ja digitaalinen media
 4. Lapsen Ääni-kyselyt
 5. Lapsuudelle arvo
 6. Kansainväliset ohjelmat
 7. Muut oppaat
 8. Verkkokaupasta tilattavat julkaisut

 tytot

Kotimainen lastensuojelu

Child Friendly Spaces in Reception Centres – Supporting asylum seeking children and their families in Finland. Lapsiystävälliset tilat vastaanottokeskuksissa
Jenni Häikiö, Eveliina Viitanen, Kaisa Tervonen-Arnkil2017.

 • Miten vainoa, sotaa ja ihmisoikeusrikkomuksia paenneet lapset selviytyvät vastaanottovaiheesta Suomessa? Millaista tukea he tarvitsevat? Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lasten psykososiaalista hyvinvointia ja vanhemmuutta ohjatun toiminnan kautta. Pelastakaa Lasten raportti Child Friendly Spaces in Reception Centres – Supporting asylum seeking children and their families in Finland kertoo toiminnan tuloksista ja havainnoista.

Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret
Kokemustieto käyttöön vastaanoton kehittämisessä
Anni Ritari ja Mirja Piitulainen. 2016.

 • ”Emme ole jäniksiä, joita voidaan pompottaa paikasta toiseen.”Miltä tuntuisi lähteä vieraaseen maahan ilman huoltajaa, rahaa, kunnon vaatteita ja kielitaitoa? Entä miltä tuntuu herätä sodan kauheuksien aiheuttamiin painajaisiin? Millaista on odottaa epätietoisuudessa viranomaisten päätöstä, saako jäädä rauhalliseen Suomeen vai joutuuko palaamaan sekasorron keskelle? Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret turvapaikanhakijat kertovat kokemuksistaan vastaanottovaiheessaan. Julkaisu esittelee Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten ajatuksia vastaanottovaiheesta ja esittää tämän kokemustiedon pohjalta vastaanottovaiheen kehittämiskohdat. Lisäksi raportissa esitellään kokemusasiantuntijamalli, jota muut toimijat voivat hyödyntää ja kehittää omiin tarpeisiinsa. Kokemusasiantuntijoina toimivat sekä Suomeen ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret, jotka ovat parhaillaan vastaanottovaiheessa että nuoret aikuiset, joilla on aikaisempi vastaava kokemus.

Edunvalvoja – Se on minua varten. Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa
Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 19, 2012.

 • Julkaisun tarkoituksena on tuoda esille lasten ja nuorten kokemuksia, joilla on ollut lastensuojelun edunvalvontahankkeessa koulutettu edunvalvoja. Käsikirja on hyödyllinen työväline sosiaalitoimille, maistraateille, edunvalvojana toimiville ja muille asian kanssa tekemisissä oleville tahoille.

Kokemukset näkyviin – artikkeleita väkivallasta ja sijaishuollosta. Osta kirja verkkokaupastamme!
Anu Huovinen ja Eeva Immonen. 2012.

 • Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt monen opiskelijan kirjoittamisen sekä käytännön kehittämistyön ja oppilaitosten yhteistyön tuloksena. Kokoelma on tuotettu Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa-hankkeessa, joka on ollut VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteinen RAY:n rahoittama hanke vuosina 2009 – 2012.

Väkivalta puheeksi sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmässä. 
Pia Marttala, Eeva Immonen ja Anu Huovinen. 2012.

 • Tämä materiaali on tarkoitettu huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmissä käytettäväksi. Materiaali helpottaa väkivallan puheeksiottamista vertaistukiryhmissä.

Puheenvuoroja väkivallasta ja sijaishuollosta.
Anu Huovinen ja Pia Marttala. 2013.

 • Julkaisu on kuvaus työskentelystä,toimintamalleista ja kokemuksista, joita kertyi Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa-hankkeessa. Julkaisu on suunnattu sijaishuollon kumppaneille: ammattilaisille, vanhemmille, sijaisvanhemmille ja myös sijaishuollossa kasvaneille.

Takaisin kotiin –Vertaistukiryhmä vanhemmille, kun lapsen sijoitus päättyy. Ryhmän ohjaamisen käsikirja.
Eeva Immonen, Leena Häkkinen ja Terhi Moilanen. 2012.

 • Tämä käsikirja tarjoaa mallin syntymävanhempien vertaistukiryhmän ohjaamiseen. Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla lapsen paluu asumaan takaisin syntymävanhempansa/-vanhempiensa luo on ajankohtainen. Käsikirja esittelee ryhmän rakenteen ja toiminnan, ryhmän taustalla olevat periaatteet sekä kunkin ryhmäkerran teeman, joiden pohjana on vanhemmuuden roolikartta.

Avoimuus ja perhesiteet adoptoitujen elämässä.
Päivi Partanen, 2015.

 • Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisten adoptoitujen kokemuksia adoptiosta ja siitä puhumisesta sekä siteistä kahteen perheeseen, biologiseen perheeseen ja adoptioperheeseen.

Terveisiä täältä kodista! Lasten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmia lastensuojelun perhehoitoon.
Paula Marjomaa ja Milja Laakso. 2010.

 • Mitä lapset ja nuoret kertovat elämästään sijaisperheessä; toiveistaan, huolistaan ja iloistaan? Pelastakaa Lapset toteutti omassa toiminnassaan mukana oleville perhehoidossa eläville lapsille ja nuorille, heidän sijaisvanhemmilleen sekä osalle heidän syntymävanhemmista ja lasten asioita hoitavista sosiaalityöntekijöistä kyselyn, jonka tuloksia esitellään tässä raportissa.

Epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä – tunnistamisen ja puuttumisen toimintamalli
Ulla-Maija Aro, Anu Huovinen ja Pia Marttala.

 • Toimintasuosituksia, välineitä, menetelmiä ja tietoa lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheissä.

tytot2

Lastensuojelun edunvalvojatoiminta

Lastennsuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. 2011.

 • Käsikirjassa tarjotaan tausta ja näkökulmia siihen, miten lapsen äänen tulisi kuulua lastensuojelutyössä ja miten järjestelmä huomioi lasten erityiset tarpeet. Teos toimii lastensuojelun edunvalvonnan käsikirjana, josta löytyy ohjeita ja tietoa niin edunvalvojan tarvetta harkitsevalle sosiaalityöntekijälle, edunvalvojamääräyksen antavalle maistraatille tai käräjäoikeudelle kuin edunvalvojana toimivalle.

Laatusuosituksen lastensuojelun edunvalvojan työskentelylle. 2011.

 • Laatusuositukset pohjautuvat lastensuojelun edunvalvojahankkeessa kootulle ja mallinnetulle tiedolle toteutuneista edunvalvonnoista sekä edunvalvontaa raamittavalle lainsäädännölle.

porukka

Lapset, nuoret ja digitaalinen media

Oppaat ja kirjat

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja digitaalinen media. 2017.
Julkaisussa kerrotaan Nettivihje-toiminnasta sekä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä digitaalisissa ympäristöissä. Julkaisu on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille ja ammattilaisille.

Lapset netissä. Opas vanhemmille. 2017.

Käytännönläheisiä ja helppoja vinkkejä jokaiselle vanhemmalle, joka miettii mitä oma lapsi tekee netissä, mikä on vanhemman rooli mediakasvattajana, mitä mahdollisuuksia ja harrastuksia netissä on sekä miten voi suojella ja turvata lapsen netinkäyttöä eri tilanteissa. Opas on osa Telian ja Pelastakaa Lasten yhteistä Digiboom-kampanjaa.

#uskallakertoa. Ohjaajan opas2016

 • Nuorille suunnattu #uskallakertoa-video  kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa. Videon käsittelyn tueksi on tuotettu opas. Aineisto tukee videon hyödyntämistä nuorten kanssa tehtävässä työssä kouluissa ja nuorisotyössä.

Apua, kännykkä ei toimi! Opas nuorten viestintävalmiuksien vahvistamiseen hätä- ja kriisitilanteissa. 2016.

 • Oppaan tavoitteena on tarjota työvälineet, jotta jokaisella nuorella on oltava riittävät viestintävalmiudet ja osaaminen, mikäli joutuu keskelle poikkeustilannetta.  Opas on tehty Lapset ja digitaalinen media-yksikön ja SPR:n yhteistyönä Äkkilähtö 2016-valmiusharjoitusta varten.

Ota puheeksi. 2013.

 • Tietoa internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisystä ja auttamisen tavoista mahdollisissa ongelmatilanteissa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta itsestään ja rajoistaan sekä vahvistavat heidän taitojaan toimia internetissä turvallisesti ja vastuullisesti.

Suojele minua kaikelta. 2011.

 • Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille.

Moderaattorin opas. 2012.

 • Tämän oppaan tarkoitus on auttaa pohtimaan, miten lasten ja nuorten läsnäolo voitaisiin huomioida paremmin nettipalveluiden toteutuksessa ja ylläpidossa.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. 
Mari Laiho. 2007.

 • Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö internetin ja muun uuden viestintäteknologian avulla ja välityksellä on kasvussa oleva rikosmuoto ja haaste lastensuojelulle. Kirja avaa näkökulmia, antaa tietoa, ymmärrystä ja  työkaluja kohdata seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut lapsi.

Lapsen ääni – tarina minulta. 2005

 • Lapsen ääni – tarina minulta on syntynyt tarpeesta kehittää aineistoa erityisesti lapsia osallistavista ja lapsen äänen esille tuovista menetelmistä. Erityinen tehtävä on soveltaa mediailmaisun mahdollisuuksia osallisuuden edistämiseksi.

Lapsen ääni – sinulle, joka päätät lasten asioista. Osallisuuden ohjeistus. 2005.

 • Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että lapsia osallistava toiminta on korkealaatuista ja huomioi kaikki tarvittavat osallisuuden osatekijät. Ohjeistusta kriteereineen voi hyödyntää kaikilla yhteiskunnan tasoilla päätöksenteosta käytännön arkeen.

R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

 • Mitkä ovat lapsi- ja nuorisotoimijoille keskeisimmät haasteet rasismiin liittyen? Mitä taitoja tarvitaan rasismin vastustamiseksi? Mitä on rasismin vastustaminen?  Kirja tarjoaa nuorisotoimijoille ja kasvatusalalle välineitä rasisminvastaiseen toimintaan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.
 • R-sana-kirjan tueksi nuorille suunnattu materiaali Rasismia vastaan – yhdenvertaisuuden puolesta.

Hämähäkki Afrikassa ja muita satuja. 2010.

 • Satukirjan sadut ovat syntyneet päiväkotiryhmä Pikku-Kuusiksen arjessa Lempäälässä. Lasten kertomat sadut lähetettiin kuvitettavaksi  tunnetuille yhteiskunnallisille vaikuttajille ja taiteilijoille.

Selvitykset ja raportit

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä.  2011

 • Selvitys lasten kokemasta seksuaalista häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa.

Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 2011.

 • Selvitys rikostutkijoiden ja poliisiviranomaisten kokemuksista internetiin liittyvistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Tutut tuntemattomat. 2011

 • Selvitys lasten ja nuorten nettituttavuuksista.

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä2011.

 • Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

16 + yli suojaikärajan. Nuorten kokemuksia internetissä − laillista, laitonta vai häirintää? 2012.

 • Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin internetissä tapahtuvaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tähän raporttiin on kerätty kyselyn toteutusvuonna 16 vuotta täyttävien, ja tätä vanhempien nuorten vastauksia, ajatuksia ja kokemuksia.

Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 2012.

 • Selvitys suomalaisten poliisiviranomaisten käsityksistä internetiin liittyvästä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Raportti pohjautuu Katri Lampaisen sosiologian pro gradu tutkielman ”Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö” päätuloksiin. Tutkielma toteutettiin yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustoimintojen kanssa.

Tutut tuntemattomat – raportti. 2010.

 • Raportti lasten ja nuorten nettituttavuuksista sosiaalisessa mediassa. Pelastakaa Lapset toteutti kyselyn, jolla kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia internetissä solmituista tuttavuuksista ja kaverisuhteista.

Lapset mediatuottajina. 8–11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. 2013
Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

 • Teoksessa käsitellään lasten digitaalista mobiilituottamista sekä jakamisen kulttuuria erityisesti kännykkäkuvaamisen kautta. Haastatteluiden sekä kuva- ja videoanalyysien kautta tarkastellaan lasten omaehtoisen digitaalisen tuottamisen (erityisesti kännykkäkuvaamisen) monia merkityksiä lasten arjessa.

Rapports and tools in other languages

Life online through children´s eyes. 2017.

 • The Children’s Advisory Panel (CAP) was created to better understand children’s own perspectives of online and digital aspects of life by listening to them through qualitative co-creative methods. More than 700 children in the 6th and 9th grades have participated in the project — referred to throughout the report as CAP-kids — by describing and discussing the opportunities and benefits of life online. The key findings were remarkably similar across all countries, highlighting the true borderless nature of the Internet.

Help, my mobile does not work! Guide for strengthening the communications capabilities of young people in emergencies and crises. 2016

 • The purpose of this guide is to provide tools which help to ensure that every young person has adequate communications capabilities and competences if they find themselves in an exceptional situation. The original guide in Finnish was produced in cooperation of the Children and Digital Media Unit and the Finnish Red Cross for preparedness training organised in 2016.

Children’s experiences of sexual harassment and abuse on the internet.2011.

 • The Helsinki Virtual Community Policing Group and Save the Children conducted a survey in June 2011 to investigate child sexual abuse on the internet

Familiar strangers. 2010.

 • Report on the online friendships of children and young people in social media.

Kaitse mind kõige eest. 2014.

 • Raamat on tõlge Soomes väljaantud teavitusmaterjalist Suojele minua kaikelta“ (Kaitse mind kõige eest).

Se till mig som liten är. 2015.

 • Information om hur internet och digitala medier spelar in i sexuellt utnyttjande av barn, för yrkespersoner som jobbar med och för barns bästa.

Mobiilikyselyt

Lasten matkapuhelinten käyttöä kartoittavaa kyselyä on toteutettu vuosina 2006-2009. Kysely on toteutettu nettikyselynä. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä kännykän käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Mobiilikysely 2009.

Mobiilikysely_2008.

Mobiilikysely 2007.

Mobiilikysely_2006.

Tutustu yksikön tuottamiin videoihin, esitteisiin ja muihin aineistoihin täältä.

iloiset

Lapsen ääni-kyselyt

Lapsen ääni -kyselyn on toteutettu keväisin vuodesta 2001 lähtien. Lapsen Ääni -kyselyä on tehty eri teemoista.

Lapsen ääni 2015 -raportti SUOMI

Lapsen ääni 2015 -raportti RUOTSI

lapsuudelle_arvo_banneri

Lapsuudelle arvo

Raportti Pelastakaa Lasten työstä Suomessa ja maailmalla lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja lapsiin investoimisen puolesta.

Lapsuudelle arvo lapsiköyhyysraportti 2015

kvtyo

Kansainväliset ohjelmat – International Programmes

UM Kumppanuusohjelmaraportti 2014 – MFA Programme Funding Report 2014

 • This report describes Save the Children Finland’s work in 2014 and covers the first year of a three-year Global Programme Plan.

Save the Children Finland International Programmes Report 2011–2013

 • This report describes results from Save the Children Finland’s international work in Africa and Asia in the period from 2011 to 2013.

Save the Children Finland International Programmes Annual Report 2012

 • This report describes the work of the International Programmes of Save the Children Finland in 2012 and covers the second year of its three-year Global Programme and strategy for 2011-2016.

Save the Children Finland’s International Programme Strategy 2011–2016 

 • This steering document introduces strategies applied by Save the Children Finland’s global programme in achieving sustainable results for children during 2011-2016.

Save the Children Finland’s Global Programme Plan 2011-2013

 • The Global Programme Plan defines goals, objectives and thematic areas prioritized by Save the Children Finland for the period 2011-2013.

Promoting child rights in Kenya

 • This documentation highlights some key processes in Kenya around the adoption and monitoring of the United Nations Convention on the Rights of the Child, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the Kenyan Children Act. Emphasis on the study is the civil society.

Save the Children Finland International Programmes 2011

 • This report describes the work of the International Programmes of Save the Children Finland in 2011 and covers the first year of its three-year Global Programme and strategy for 2011-2016.

Kansainväliset ohjelmat 2008 – 2010

 • Raportissa kuvataan Suomen Pelastakaa Lasten toimintaa ja tuloksia Afrikassa ja Aasiassa ohjelmakaudella 2008–2010.

Somaliland CRSA 2010 SUMMARY March 2011

 • The 2010 Somaliland Child Rights Situation Analysis (CRSA) considers issues faced by children against the standards set by human rights instruments such as the United Nations Convention of the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and in the context of the roles and responsibilities of individuals and institutions who have obligations following from the establishment of these rights.

Save the Children Finland International Programmes 2008 – 2010

 • This report describes results from Save the Children Finland’s international work in the period 2008-2010 in Africa and Asia.

Somaliland CRSA 2010 Final Report March 2011

 • Complete 2010 Somaliland Child Rights Situation Analysis (CRSA)

CSSP Brochure 25-02-2011

 • Brochure on Save the Children Finland´s Child Sensitive Social Protection (CSSP) initiative in South Asia to combat childhood poverty. CSSP is a cross-cutting thematic area that largely focuses on the economic and related social causes of child poverty and aims to achieve comprehensive improvements in children’s lives.

Social Protection Study Nepal 2010 

 • This study explores the scope of existing social protection programmes and implications of various social protection programmes for children in Nepal, and particularly in Sindhupalchowk.

Vulnerability study Nepal 2010

 • This study on childhood vulnerability and poverty focuses on understanding different factors at the household level responsible for putting children at risk and depriving them of basic rights.

Childhood poverty study Bangladesh 2010

 • This study analyses economic, social, and demographic factors in Bangladesh that negatively impact children, and explores the extent to which attitudes and behavior towards children within the household may negatively impact children´s well-being and opportunities for development.

Pan-African Advocacy Initiative: Making policy work for African Children

 • Save the Children´s Pan-African Advocacy Initiative helps organisations look beyond their national borders and collectively work together to promote and protect children’s rights across Africa. The Pan-African Advocacy Initiative works with the African Union, child-focused organisations and activists.

Child Rights Based WASH

 • The brochure, produced by Save the Children Finland and WaterAid, describes the on-going (2011-2013) initiative to promote the rights of children, their parents and communities to Water, Sanitation and Hygiene in Bangladesh, India and Nepal.

Assessment of Save the Children’s Child Sensitive Social Protection Approach in South Asia

 • Impact assessment of the CSSP programme: The CSSP programme and approach in South Asia has been assessed by an independent consultant. The findings are presented in a report, that focuses on the impact the CSSP programme has had on reducing child labour, malnutrition and increasing school enrolment and retention of the most poor and marginalised children in the CSSP programme area(s). This document provides evidence for scaling up and replicating the CSSP approach in different geo-political and socio-economic conditions/situations.

Child Sensitive Social Protection. A key strategy to combat child poverty

Putting Child Sensitive Social Protection into Practice in Nepal – Approach Paper

 • This paper is part of a series of working papers being developed on the programme with the purpose of sharing practical approaches for implementing Child Sensitive Social Protection (CSSP).

Putting Child Sensitive Social Protection into Practice in Bangladesh – Approach Paper

Putting Child Sensitive Social Protection into Practice in Dungarpur, India – Approach Paper 

Muut oppaat

Uudet muuttujat työelämä & isyys

 • Uudet muuttujat työelämä & isyys tarjoaa tietoa ja tuoreita näkökulmia työn ja perheen yhteensovittamiseen. Julkaisussa pohditaan muun muassa arvoja, johtamista ja ajankäyttöä, ja autetaan näkemään aikuisen ruuhkavuosia lapsen kannalta.

kirjat

Verkkokaupasta tilattavat julkaisut

Iskä, Äiskä, Omahoitsu ja mä siltaa rakentamassa. Käsikirja sijaishuollon ammattilaisille.
Pirjo Kiiskinen ja Tuija Eskelinen. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 18.

 • Pelastakaa Lapsien SILTA-malli esittelee  työskentelytavan sijaishuoltoon. SILTA-mallissa on kyseessä vuorovaikutuksellinen kohtaaminen, jossa rakennetaan tietoisesti siltaa elämäntarinoiden avulla huostaan otetun lapsen, hänen biologisten vanhempiensa ja läheistensä sekä lastenkodin omahoitajan tai sijaisvanhemman välille niin, että kaikki osapuolet ovat läsnä samanaikaisesti.

Lapsen kanssa – olennaista etsimässä.

 • Kirja on artikkelikokoelma Minun Elämäni -projektissa 2003-2006 tehdystä työstä. Aiheina lastensuojelu, perhehoito, adoptiot, terapiat, vertaisryhmät, konsultaatio ja projektityö.

Matkalla perheeksi – opas adoptiovanhemmille

 • Matkalla perheeksi on Pelastakaa Lapset ry:n opas adoptiovanhemmille hakumatkan ja lapsen kohtaamisen tueksi. Oppaan sisältö soveltuu myös mukaan lähteville tukihenkilöille tai isovanhemmille.

Monimuotoisuutta adoption jälkeiseen tukeen

 • Julkaisu soveltuu adoption ammattilaisille, opiskelijoille, adoptoiduille, heidän perheilleen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tunnetko Otso-karhun tarinaa?

 • ”Tunnetko Otso-karhun tarinaa” on satu adoptoidusta karhunpennusta. Sadussa Otso menettää syntymäperheensä ja saapuu kaukaa Durmurasta Pohjolaan. Tarinassa kerrotaan hänen elämästään uudessa perheessä, koulukokemuksista ja tärkeästä ystävyydestä. Satu on kirjoitettu Pelastakaa Lasten ulkomailta adoptoitujen lasten vertaisryhmän käyttöön alakouluikäisille.