1. Kotimainen lastensuojelu
 2. Lastensuojelun edunvalvonta
 3. Lapset, nuoret ja digitaalinen media
 4. Lapsen Ääni -kyselyt
 5. Lapsuudelle arvo
 6. Kansainväliset ohjelmat
 7. Muut julkaisut
 8. Verkkokaupasta tilattavat julkaisut

 tytot

Kotimainen lastensuojelu

Perheväkivaltaa kokeneen lapsen identiteettikertomukset
Ammatillinen lisentiaatintutkimus.
Anu Huovinen. 2017.

 • Perheväkivaltaa kokeneen lapsen identiteettikertomukset käsittelee omassa perheessään väkivaltaa kokeneita lapsia ja heidän kokemuksiaan. Minkälaista identiteettiä lapsi luo kertoessaan perheen väkivallasta? Entä onko väkivaltakokemus läsnä lapsen muissa kertomuksissa itsestään elämästään, ja minkälainen kertomus on lapsen väkivaltakertomus itsestään?

Child Friendly Spaces in Reception Centres – Supporting asylum seeking children and their families in Finland. Lapsiystävälliset tilat vastaanottokeskuksissa
Jenni Häikiö, Eveliina Viitanen, Kaisa Tervonen-Arnkil2017.

 • Miten vainoa, sotaa ja ihmisoikeusrikkomuksia paenneet lapset selviytyvät vastaanottovaiheesta Suomessa? Millaista tukea he tarvitsevat? Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lasten psykososiaalista hyvinvointia ja vanhemmuutta ohjatun toiminnan kautta. Pelastakaa Lasten raportti Child Friendly Spaces in Reception Centres – Supporting asylum seeking children and their families in Finland kertoo toiminnan tuloksista ja havainnoista.

Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret
Kokemustieto käyttöön vastaanoton kehittämisessä
Anni Ritari ja Mirja Piitulainen. 2016.

 • ”Emme ole jäniksiä, joita voidaan pompottaa paikasta toiseen.”Miltä tuntuisi lähteä vieraaseen maahan ilman huoltajaa, rahaa, kunnon vaatteita ja kielitaitoa? Entä miltä tuntuu herätä sodan kauheuksien aiheuttamiin painajaisiin? Millaista on odottaa epätietoisuudessa viranomaisten päätöstä, saako jäädä rauhalliseen Suomeen vai joutuuko palaamaan sekasorron keskelle? Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret turvapaikanhakijat kertovat kokemuksistaan vastaanottovaiheessaan. Julkaisu esittelee Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten ajatuksia vastaanottovaiheesta ja esittää tämän kokemustiedon pohjalta vastaanottovaiheen kehittämiskohdat. Lisäksi raportissa esitellään kokemusasiantuntijamalli, jota muut toimijat voivat hyödyntää ja kehittää omiin tarpeisiinsa. Kokemusasiantuntijoina toimivat sekä Suomeen ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret, jotka ovat parhaillaan vastaanottovaiheessa että nuoret aikuiset, joilla on aikaisempi vastaava kokemus.

Edunvalvoja – Se on minua varten. Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa
Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 19, 2012.

 • Julkaisun tarkoituksena on tuoda esille lasten ja nuorten kokemuksia, joilla on ollut lastensuojelun edunvalvontahankkeessa koulutettu edunvalvoja. Käsikirja on hyödyllinen työväline sosiaalitoimille, maistraateille, edunvalvojana toimiville ja muille asian kanssa tekemisissä oleville tahoille.

Kokemukset näkyviin – artikkeleita väkivallasta ja sijaishuollosta. Osta kirja verkkokaupastamme!
Anu Huovinen ja Eeva Immonen. 2012.

 • Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt monen opiskelijan kirjoittamisen sekä käytännön kehittämistyön ja oppilaitosten yhteistyön tuloksena. Kokoelma on tuotettu Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa-hankkeessa, joka on ollut VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteinen RAY:n rahoittama hanke vuosina 2009 – 2012.

Väkivalta puheeksi sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmässä. 
Pia Marttala, Eeva Immonen ja Anu Huovinen. 2012.

 • Tämä materiaali on tarkoitettu huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmissä käytettäväksi. Materiaali helpottaa väkivallan puheeksiottamista vertaistukiryhmissä.

Puheenvuoroja väkivallasta ja sijaishuollosta.
Anu Huovinen ja Pia Marttala. 2013.

 • Julkaisu on kuvaus työskentelystä,toimintamalleista ja kokemuksista, joita kertyi Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa-hankkeessa. Julkaisu on suunnattu sijaishuollon kumppaneille: ammattilaisille, vanhemmille, sijaisvanhemmille ja myös sijaishuollossa kasvaneille.

Takaisin kotiin –Vertaistukiryhmä vanhemmille, kun lapsen sijoitus päättyy. Ryhmän ohjaamisen käsikirja.
Eeva Immonen, Leena Häkkinen ja Terhi Moilanen. 2012.

 • Tämä käsikirja tarjoaa mallin syntymävanhempien vertaistukiryhmän ohjaamiseen. Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla lapsen paluu asumaan takaisin syntymävanhempansa/-vanhempiensa luo on ajankohtainen. Käsikirja esittelee ryhmän rakenteen ja toiminnan, ryhmän taustalla olevat periaatteet sekä kunkin ryhmäkerran teeman, joiden pohjana on vanhemmuuden roolikartta.

Avoimuus ja perhesiteet adoptoitujen elämässä.
Päivi Partanen, 2015.

 • Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisten adoptoitujen kokemuksia adoptiosta ja siitä puhumisesta sekä siteistä kahteen perheeseen, biologiseen perheeseen ja adoptioperheeseen.

Terveisiä täältä kodista! Lasten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmia lastensuojelun perhehoitoon.
Paula Marjomaa ja Milja Laakso. 2010.

 • Mitä lapset ja nuoret kertovat elämästään sijaisperheessä; toiveistaan, huolistaan ja iloistaan? Pelastakaa Lapset toteutti omassa toiminnassaan mukana oleville perhehoidossa eläville lapsille ja nuorille, heidän sijaisvanhemmilleen sekä osalle heidän syntymävanhemmista ja lasten asioita hoitavista sosiaalityöntekijöistä kyselyn, jonka tuloksia esitellään tässä raportissa.

Epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä – tunnistamisen ja puuttumisen toimintamalli
Ulla-Maija Aro, Anu Huovinen ja Pia Marttala.

 • Toimintasuosituksia, välineitä, menetelmiä ja tietoa lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheissä.

tytot2

Lastensuojelun edunvalvojatoiminta

Lastennsuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa. 2011.

 • Käsikirjassa tarjotaan tausta ja näkökulmia siihen, miten lapsen äänen tulisi kuulua lastensuojelutyössä ja miten järjestelmä huomioi lasten erityiset tarpeet. Teos toimii lastensuojelun edunvalvonnan käsikirjana, josta löytyy ohjeita ja tietoa niin edunvalvojan tarvetta harkitsevalle sosiaalityöntekijälle, edunvalvojamääräyksen antavalle maistraatille tai käräjäoikeudelle kuin edunvalvojana toimivalle.

Laatusuosituksen lastensuojelun edunvalvojan työskentelylle. 2011.

 • Laatusuositukset pohjautuvat lastensuojelun edunvalvojahankkeessa kootulle ja mallinnetulle tiedolle toteutuneista edunvalvonnoista sekä edunvalvontaa raamittavalle lainsäädännölle.

porukka

Lapset, nuoret ja digitaalinen media

Oppaat, julisteet ja kirjat

Grooming lasten silmin -selvitys 11–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä

Netissä tapahtuva grooming on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Grooming on moniulotteinen ilmiö, jossa aikuinen pyrkii houkuttelemaan lapsen näennäisesti vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jonka päämääränä on kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. Tässä selvityksessä tarkastellaan lasten kokemuksia ja ajatuksia groomingista. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lapset ymmärtävät groomingin ilmiönä. Sähköinen kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1762 Suomessa asuvaa 11–17-vuotiasta lasta.

Miten suojella lasta verkossa – Opas aikuiselle

Julkaisimme 9. helmikuuta 2021 vietettävän Safer Internet Dayn kunniaksi Miten suojella lasta verkossa -oppaan vanhemmille ja kasvattajille. Toivomme, että voimme sen avulla lisätä aikuisten ymmärrystä ja kykyä suojella lapsia verkon vaaranpaikoilta.

Digisankarit – Digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet – oppitunteja yläkouluun. 2017

Tämän oppaan avulla opettaja voi tutustua digitaalisten yhteisöjen ja ympäristöjen mahdollisuuksiin, nuorten kokemuksiin ja omien oppilasryhmien digitaalisiin taitoihin sekä ajatuksiin digikulttuurista ja siellä toimimisesta. Opas perustuu Telian ja Pelastakaa Lasten Digiboom-kampanjassa toteutettuun Digisankarit-kampanjaan ja siinä julkaistuihin videoihin.

TURVA-juliste aikuisille ja lapsille sekä nuorille
Tulosta tästä tai laita verkossa jakoon helpot muistisäännöt, miten toimia, jos lapsi tai nuori joutuu ahdistelun tai häirinnän kohteeksi verkossa.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja digitaalinen media. 2017.
Julkaisussa kerrotaan Nettivihje-toiminnasta sekä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä digitaalisissa ympäristöissä. Julkaisu on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille ja ammattilaisille.

Lapset netissä. Opas vanhemmille. 2017.

Käytännönläheisiä ja helppoja vinkkejä jokaiselle vanhemmalle, joka miettii mitä oma lapsi tekee netissä, mikä on vanhemman rooli mediakasvattajana, mitä mahdollisuuksia ja harrastuksia netissä on sekä miten voi suojella ja turvata lapsen netinkäyttöä eri tilanteissa. Opas on osa Telian ja Pelastakaa Lasten yhteistä Digiboom-kampanjaa.

#uskallakertoa. Ohjaajan opas2016

 • Nuorille suunnattu #uskallakertoa-video  kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa. Videon käsittelyn tueksi on tuotettu opas. Aineisto tukee videon hyödyntämistä nuorten kanssa tehtävässä työssä kouluissa ja nuorisotyössä.

Apua, kännykkä ei toimi! Opas nuorten viestintävalmiuksien vahvistamiseen hätä- ja kriisitilanteissa. 2016.

 • Oppaan tavoitteena on tarjota työvälineet, jotta jokaisella nuorella on oltava riittävät viestintävalmiudet ja osaaminen, mikäli joutuu keskelle poikkeustilannetta.  Opas on tehty Lapset ja digitaalinen media-yksikön ja SPR:n yhteistyönä Äkkilähtö 2016-valmiusharjoitusta varten.

Ota puheeksi. 2013.

 • Tietoa internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisystä ja auttamisen tavoista mahdollisissa ongelmatilanteissa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta itsestään ja rajoistaan sekä vahvistavat heidän taitojaan toimia internetissä turvallisesti ja vastuullisesti.

Suojele minua kaikelta. 2011.

 • Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille.

Moderaattorin opas. 2012.

 • Tämän oppaan tarkoitus on auttaa pohtimaan, miten lasten ja nuorten läsnäolo voitaisiin huomioida paremmin nettipalveluiden toteutuksessa ja ylläpidossa.

Lapsen ääni – tarina minulta. 2005

 • Lapsen ääni – tarina minulta on syntynyt tarpeesta kehittää aineistoa erityisesti lapsia osallistavista ja lapsen äänen esille tuovista menetelmistä. Erityinen tehtävä on soveltaa mediailmaisun mahdollisuuksia osallisuuden edistämiseksi.

Lapsen ääni – sinulle, joka päätät lasten asioista. Osallisuuden ohjeistus. 2005.

 • Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että lapsia osallistava toiminta on korkealaatuista ja huomioi kaikki tarvittavat osallisuuden osatekijät. Ohjeistusta kriteereineen voi hyödyntää kaikilla yhteiskunnan tasoilla päätöksenteosta käytännön arkeen.

R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

 • Mitkä ovat lapsi- ja nuorisotoimijoille keskeisimmät haasteet rasismiin liittyen? Mitä taitoja tarvitaan rasismin vastustamiseksi? Mitä on rasismin vastustaminen?  Kirja tarjoaa nuorisotoimijoille ja kasvatusalalle välineitä rasisminvastaiseen toimintaan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.
 • R-sana-kirjan tueksi nuorille suunnattu materiaali Rasismia vastaan – yhdenvertaisuuden puolesta.

Hämähäkki Afrikassa ja muita satuja. 2010.

 • Satukirjan sadut ovat syntyneet päiväkotiryhmä Pikku-Kuusiksen arjessa Lempäälässä. Lasten kertomat sadut lähetettiin kuvitettavaksi  tunnetuille yhteiskunnallisille vaikuttajille ja taiteilijoille.

Selvitykset ja raportit

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä.  2011

 • Selvitys lasten kokemasta seksuaalista häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa.

Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 2011.

 • Selvitys rikostutkijoiden ja poliisiviranomaisten kokemuksista internetiin liittyvistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Tutut tuntemattomat. 2011

 • Selvitys lasten ja nuorten nettituttavuuksista.

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä2011.

 • Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.

16 + yli suojaikärajan. Nuorten kokemuksia internetissä − laillista, laitonta vai häirintää? 2012.

 • Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin internetissä tapahtuvaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tähän raporttiin on kerätty kyselyn toteutusvuonna 16 vuotta täyttävien, ja tätä vanhempien nuorten vastauksia, ajatuksia ja kokemuksia.

Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. 2012.

 • Selvitys suomalaisten poliisiviranomaisten käsityksistä internetiin liittyvästä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Raportti pohjautuu Katri Lampaisen sosiologian pro gradu tutkielman ”Grooming internetissä ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö” päätuloksiin. Tutkielma toteutettiin yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustoimintojen kanssa.

Tutut tuntemattomat – raportti. 2010.

 • Raportti lasten ja nuorten nettituttavuuksista sosiaalisessa mediassa. Pelastakaa Lapset toteutti kyselyn, jolla kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia internetissä solmituista tuttavuuksista ja kaverisuhteista.

Lapset mediatuottajina. 8–11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. 2013
Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

 • Teoksessa käsitellään lasten digitaalista mobiilituottamista sekä jakamisen kulttuuria erityisesti kännykkäkuvaamisen kautta. Haastatteluiden sekä kuva- ja videoanalyysien kautta tarkastellaan lasten omaehtoisen digitaalisen tuottamisen (erityisesti kännykkäkuvaamisen) monia merkityksiä lasten arjessa.

Rapports and tools in other languages

Life online through children´s eyes. 2017.

 • The Children’s Advisory Panel (CAP) was created to better understand children’s own perspectives of online and digital aspects of life by listening to them through qualitative co-creative methods. More than 700 children in the 6th and 9th grades have participated in the project — referred to throughout the report as CAP-kids — by describing and discussing the opportunities and benefits of life online. The key findings were remarkably similar across all countries, highlighting the true borderless nature of the Internet.

Help, my mobile does not work! Guide for strengthening the communications capabilities of young people in emergencies and crises. 2016

 • The purpose of this guide is to provide tools which help to ensure that every young person has adequate communications capabilities and competences if they find themselves in an exceptional situation. The original guide in Finnish was produced in cooperation of the Children and Digital Media Unit and the Finnish Red Cross for preparedness training organised in 2016.

Children’s experiences of sexual harassment and abuse on the internet.2011.

 • The Helsinki Virtual Community Policing Group and Save the Children conducted a survey in June 2011 to investigate child sexual abuse on the internet

Familiar strangers. 2010.

 • Report on the online friendships of children and young people in social media.

Kaitse mind kõige eest. 2014.

 • Raamat on tõlge Soomes väljaantud teavitusmaterjalist Suojele minua kaikelta“ (Kaitse mind kõige eest).

Se till mig som liten är. 2015.

 • Information om hur internet och digitala medier spelar in i sexuellt utnyttjande av barn, för yrkespersoner som jobbar med och för barns bästa.

Mobiilikyselyt

Lasten matkapuhelinten käyttöä kartoittavaa kyselyä on toteutettu vuosina 2006-2009. Kysely on toteutettu nettikyselynä. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä kännykän käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Mobiilikysely 2009.

Mobiilikysely_2008.

Mobiilikysely 2007.

Mobiilikysely_2006.

Tutustu yksikön tuottamiin videoihin, esitteisiin ja muihin aineistoihin täältä.

iloiset

Lapsen ääni-kyselyt

Lapsen ääni -kysely on toteutettu vuodesta 2001 lähtien vaihtuvista teemoista.

Lapsen ääni 2021 – 1: Lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian ajalta
Barnets röst 2021 – 1 Barns och ungas erfarenheter av coronapandemitiden

Lapsen ääni 2020 – 2: Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin
Barnets röst 2020 – 2: Familjens ekonomiska situations inverkningar på barns vardag, fritid och välbefinnande
Children’s voice 2020 – 2: Impact of families’ financial situation on the daily lives, leisure time and well-being of children

Lapsen ääni 2020 – 1: Lasten näkemyksiä koronakeväästä
Barnets röst 2020 – 1: Barnens syn på coronavåren
Children’s voice 2020 – 1: Children’s views on the coronavirus spring

Lapsen ääni 2019 – 2: Miten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin?
Barnets röst 2019 – 2: Hur påverkar familjens ekonomiska situation barnets drömmar och framtidsplaner?
Children’s voice 2019 -2: How does a family’s financial situation affect children’s dreams and plans for the future?

Lapsen ääni 2019 – 1: Tulevaisuuden Suomi 
Barnets röst 2019 – 1: Framtidens Finland
Children’s voice 2019 -1: Finland of the Future

Lapsen ääni 2018 -raportti SUOMI, teemana 13-17-vuotiaiden lasten kokemukset vähävaraisuudesta ja siihen liittyvästä kiusaamisesta erityisesti kouluympäristössä.
Lapsen ääni 2018 -raportti RUOTSI
Lapsen ääni 2018 -raportti ENGLANTI

Lapsen ääni 2015 -raportti SUOMI,  teemana lasten kokemukset köyhyydestä ja osallisuudesta.
Lapsen ääni 2015 -raportti RUOTSI

lapsuudelle_arvo_banneri

Lapsuudelle arvo

Raportti Pelastakaa Lasten työstä Suomessa ja maailmalla lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja lapsiin investoimisen puolesta.

Lapsuudelle arvo lapsiköyhyysraportti 2015

kvtyo

Kansainväliset ohjelmat – International Programmes

     Annual reports

     Child Sensitive Social Protection & Poverty reduction

     Child Protection

Muut julkaisut

A Participatory Assessment with Relocated Unaccompanied Children in Finland
Report on Initial Outcomes of Relocation of Unaccompanied Children from Greece to Finland

 • YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja Pelastakaa Lapset ry arvioivat raportissa 126:n yksin ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan siirtoa Kreikasta Suomeen vuosina 2020 ja 2021 osana EU:n vapaaehtoista solidaarisuusmekanismia. Raportin mukaan siirto tapahtui onnistuneesti ja lapsia huomioivalla tavalla. UNHCR ja Pelastakaa Lapset antavat raportissa kahdeksan konkreettista suositusta sekä solidaarisuusmekanismien vahvistamiseen että erityisesti lasten uudelleensijoittamiseen liittyen.

Uudet muuttujat työelämä & isyys

 • Uudet muuttujat työelämä & isyys tarjoaa tietoa ja tuoreita näkökulmia työn ja perheen yhteensovittamiseen. Julkaisussa pohditaan muun muassa arvoja, johtamista ja ajankäyttöä, ja autetaan näkemään aikuisen ruuhkavuosia lapsen kannalta.

Maksuton koulutus on monelle liian kallis Selvitys toisen asteen opintojen kustannuksista

 • Pelastakaa Lapset ry on selvittänyt toisen asteen opintojen kustannuksia ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään ja toimeentuloon. Selvitys on tehty osana Pelastakaa Lasten ja yhteistyökumppaneiden Maksuton 2. aste -kampanjaa, jossa järjestöt vaativat kansalaisaloitteella aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille.