Nälkäkriisi pahenee kesän ollessa kuivin yli 35 vuoteen Afrikan sarven alueella

Pelastakaa Lapset varoittaa mittavasta katastrofista Afrikan sarven alueella, missä 13 miljoonan ihmisen ruoan saanti on kriittisesti uhattuna toistuvasti epäonnistuneiden sateiden takia. Nälän uhkaamista ihmisistä puolet on lapsia. Kumulatiivinen sademäärä on alueella alhaisimpia sitten vuoden 1981.

Nälkäkriisi on nopeasti pahentunut avustusjärjestöjen sekä Etiopian, Kenian ja Somalian hallitusten ponnisteluista huolimatta. Perheiden tilanteen pelätään kehittyvän jopa huonommaksi kuin vuonna 2017. Puutteellisesta elintarviketurvasta kärsivien ihmisten määrä on vielä alhaisempi kuin vuosien 2016–2017 nälkäkriisin ollessa pahimmillaan, mutta kuivuuden ennustetaan yhä jatkuvan. Somaliassa ruokaturvattomuudesta kärsivien ihmisten määrä on 36 prosenttia suurempi verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.

Pelastakaa Lasten työntekijät kertovat ihmisten yrittävän elvyttää laitumia, uusia vesivarantojaan ja hankkia karjaa menetetyn tilalle. Vaikeudet ajavat ihmisiä jättämään kotinsa tai etsimään uusia toimeentulon mahdollisuuksia.

Kuivuus ajoi tammikuun ja toukokuun välisenä aikana 59 000 ihmistä asuinsijoiltaan yksin Somaliassa. Itä-Afrikassa sekä Afrikan sarven alueella arvioidaan noin 1,8 miljoonan ihmisen joutuneen pakenemaan kuivuutta. Näillä alueilla yhteensä 11,6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan kuivuuden, tulvien ja konfliktien seurauksena.

Tässä tilanteessa ilmeisenä vaarana on aliravitsemuksen yleistyminen erityisesti alle viisivuotiaiden lasten parissa. Vakavasti alipainoisten lasten todennäköisyys menehtyä on yksitoista kertaa suurempi verrattuna normaalipainoisiin lapsiin. Aliravitsemuksen heikentämät lapset saavat myös saavat herkemmin infektioita ja toipuvat hitaammin alentuneen vastustuskyvyn vuoksi.

• Keniassa arviolta 2,6 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokapulasta ja on humanitaarisen avun tarpeessa. Puutteellinen elintarviketurva on puolestaan vaarassa heiketä kriittiselle tasolle 6,8 miljoonan ihmisen osalta. Koko maassa yli 600 000 lasta on jo hoidon tarpeessa aliravitsemuksen vuoksi.
• Somaliassa kriittinen elintarvikepula koskettaa 2,1 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen. Lisäksi 4,2 miljoonaa ihmistä on vaarassa ajautua samaan tilanteeseen. Akuutti aliravitsemus uhkaa miljoonaa alle viisivuotiasta lasta. Ainakin 178 400 lasta tulee todennäköisesti kärsimään vakavasta akuutista aliravitsemuksesta ensi vuoden puoliväliin mennessä.
• Etiopiassa 8,1 miljoonaa ihmistä on ruoka-avun tarpeessa. Tämän määrän pelätään nousevan. Pelastakaa Lapset on toiminut tiiviissä yhteistyössä maan hallituksen kanssa keräten tietoja kotitalouksien tarpeista.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa kansainväliseltä yhteisöltä toimia, jotta voidaan estää sellaisen tilanteen syntyminen, jossa laajat ihmisjoukot joutuvat lähtemään asuinsijoiltaan ja monet kuolevat.

– Viime vuoden aikana olemme toistuvasti vaatineet rahoituksen tuntuvaa lisäämistä. Tähän mennessä vaateemme ovat kaikuneet suurelta osin kuuroille korville. Seurauksena on, että lapsia uhkaa nälkä, sanoo Pelasta Lasten Itä- ja eteläisen Afrikan aluejohtaja Ian Vale.

– Afrikan sarven alueella tarvitsemme 100 miljoonaa dollaria lisää, jotta voisimme vastata ihmisten päivittäisiin ravitsemuksen tarpeisiin, tarjota elintärkeää terveydenhoitoa, sekä vahvistaa järjestelmiä, jotka auttavat heitä sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

– Nykyinen rahoitusvaje sekä se, että kansainvälinen yhteisö ei ole vastannut tarpeisiin ovat luoneet olosuhteet sille, että hätätila kattaa koko alueen. Vaikka maiden hallitukset ponnistelevat vastatakseen tarpeisiin, pelkäämme, että tilanne tulee vain huononemaan lähikuukausina. Tuleva El Niño-ilmiö tulee todennäköisesti jälleen johtamaan massiiviseen aliravittujen lasten määrän kasvuun.

– Ilmastomuutoksen vaikutukset etiopialaisten, kenialaisten ja somalien elämään kasvavat vuosi vuodelta. Emme voi sallia, että tämän köyhän alueen lapset ja perheet joutuisivat kantamaan ilmastokriisin seuraukset. Kyseessä on globaali ilmiö, ja meillä on maailmanlaajuinen vastuu tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, toteaa Vale.

Pelastakaa Lapset toteuttaa Afrikan sarven alueella ohjelmia, jotka tukevat ja edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä varautumista ilmiön negatiivisiin seurauksiin pitkällä aikavälillä.

Somaliassa Pelastakaa Lapset on tarjonnut tukea ja koulutusta yhteisöissä toimiville katastrofien hallintakomiteoille. Nämä ovat puolestaan laatineet omia toimintasuunnitelmia ja strategioita, jotta sopeutuminen ja varautuminen sekä ilmastonmuutokseen, että katastrofeihin tapahtuisi paikalliset olosuhteet ja tarpeet huomioiden. Etiopiassa Pelastakaa Lapset tukee elinkeinonsa menettäneitä työttömiä sekä koulutuksen ulkopuolella olevia paimentolaisia saamaan koulutusta, joka vastaa heidän mielenkiintoaan ja osaamistaan sekä mahdollistaisi heille kestävää toimeentuloa tulevaisuudessa. Keniassa järjestö tukee naisten johtamia laina- ja säästöryhmiä, joiden kautta perheet voivat harjoittaa pienmuotoista liiketoimintaa, perustaa keittiöpuutarhaa sekä kasvattaa karjaa, joka on sopeutunut kuivuuteen.

Auta kuivuudesta ja nälkäkriisistä kärsiviä lapsia: www.pelastakaalapset.fi/nalka