Verkkokoulutus: väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä (itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus)

Verkkokoulutus: väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä (itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus)

Verkkokoulutus, jonka voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ekstremismin ennalta ehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamista ja välineitä tunnistaa tämä ilmiö, ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä väkivaltainen radikalisoituminen tai ääriajattelu tarkoittaa?
  • Miten se näkyy Suomessa?
  • Miten sitä voi tunnistaa ja miten siihen puututaan?
  • Miten se ilmenee verkossa, ja aiheuttaako verkko radikalisoitumista?
  • Miten nuorisotyö voi ehkäistä radikalisoitumista ja ekstremismiä?

Koulutus järjestetään osana Pelastakaa Lapset ry:n RadicalWeb-hanketta (2019—2023), jonka tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ekstremismiä ja väkivaltaista radikalisoitumista. RadicalWeb on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Verkkokoulutus on maksuton, ja sen voi suorittaa etänä omien aikataulujen mukaan.  

Koulutukseen ilmoittaudutaan täältä: https://forms.office.com/r/btM5EyWHmu