Verkkokoulutus: Nuorten osallisuuden tukeminen verkkoympäristöissä

Verkkokoulutus: Nuorten osallisuuden tukeminen verkkoympäristöissä

Teams

Nuorten osallisuuden kokemus ja hyvinvointi ovat polarisoituneet vahvasti.” (THL 2022)

Korona-aika on lisännyt nuorten yksinäisyyttä ja osattomuuden kokemuksia. Hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti nuoren kokemus osallisuudesta. Pelastakaa Lapset ry:n järjestämän koulutuksen tavoitteena on kasvattaa ammattilaisten ja vapaaehtoisten kykyä tukea nuorten osallisuutta ja tarjota konkreettisia työkaluja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi verkkoympäristöissä. Koulutus on suunnattu kaikille ammattilaisille, vapaaehtoistyöntekijöille, opiskelijoille sekä aiheesta muuten kiinnostuneille.

Ilmoittaudu koulutukseen täältä: https://link.webropol.com/s/osallisuuskoulutus

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miten nuoren osallisuutta voi tukea verkkotyössä?
  • Miten käsitellä osallisuuteen liittyviä kysymyksiä nuoren kanssa verkkoympäristöissä?
  • Miten tunnistaa nuoren osattomuutta chat-keskustelun perusteella?
  • Miksi nuorten osallisuuden tukeminen on tärkeää?

Koulutus järjestetään osana Pelastakaa Lapset ry:n ExitKorona-hanketta (2021—2023), jonka tavoitteena on lieventää koronapandemian pitkäaikaisia haittavaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen, asemaan ja hyvinvointiin. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Verkossa tehdään monenlaista digitaalista nuorisotyötä: järjestöissä, kunnissa, virallisesti ja epävirallisesti. Työn takana toimivat lukuisat suurisydämiset vapaaehtoiset ja raudanlujat ammattilaiset. Kenttää leimaa muutos: nuorten elämää koettelevat paitsi normaalit nuoruuden kriisit, myös viimeisten vuosien painolasti. Verkkotyö vaatiikin monenlaisia työkaluja, joita on hyvä teroittaa säännöllisesti. Tervetuloa siis päivittämään omaa osaamistasi osallisuuden suhteen!

Verkkokoulutus on maksuton, ja järjestetään Teams-alustalla. Saat linkin sähköpostiisi hyvissä ajoin ennen koulutusta.

Lisätietoja yhteyshenkilöiltä:

Jussi-Pekka Paija
Jussi-pekka.paija@pelastakaalapset.fi
050 430 6558

Marjaana Hulkko
Marjaana.hulkko@pelastakaalapset.fi
050 575 2701