Valmennus perhekerhon tai lapsiystävällisen tilan vapaaehtoiseksi, Helsinki

Pelastakaa Lasten Tiukula-talo, os. Koskelantie 38, Helsinki

HALUATKO TULLA MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN MAAHANMUUTTAJAPERHEIDEN PARIIN?

Tervetuloa mukaan valmennukseen, jonka käytyäsi voit toimia vapaaehtoisena joko vastaanottokeskuksessa toimivassa lapsiystävällisessä tilassa ja / tai perhekerhossa. Koulutus järjestetään Helsingissä kahtena iltana, perjantaina 23.11. kello 17.00-20.00 ja  lauantaina 24.11.2018 kello 9.00-16.00 Pelastakaa Lasten Tiukula-talossa Helsingissä, os. Koskelantie 38.

”Odotan keskiviikkoa, koska silloin tulemme Lapsiystävälliseen tilaan.”
Vastaanottokeskuksessa asuva tyttö 9 v.

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten Suomeen tuoma toimintakonsepti, jota käytetään lievittämään katastrofien ja kriisien vaikutusta lapsiin ympäri maailmaa. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa. Lapsiystävälliset tilat tarjoavat turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa lapset voivat leikkiä, piirtää, askarrella, ja tehdä muita lapsille ominaisia asioita.

Perhekerho on tarkoitettu maahanmuuttajaperheille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. kerran viikossa kokoontuvan perhekerhon tavoitteena on tukea lapsiperheiden kotoutumista Suomeen ja vahvistaa myönteistä vanhemmuutta. Vapaaehtoisena pääset mukaan toimintaan, joka on saanut osallistujien keskuudessa paljon myönteistä palautetta. Voit osallistua toimintaan koulutuksen käytyäsi sen verran kuin sinulla on mahdollisuutta.

Toiminnasta vastaavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Edellytyksinä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle on täysi-ikäisyys, vapaaehtoiskoulutuksen suorittaminen sekä Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutuminen sekä turvallisuus ja vastuullisuus. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityistä koulutustaustaa, tai aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta.

Ilmoittautumiset koulutukseen 15.11.2018 mennessä alla olevalla lomakkeella tai: pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista ja etukäteistehtävän tekemistä. Tarkempi koulutusohjelma ja ohjeistus etukäteistehtävään annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:
    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.