Valmennus lapsiystävällisen tilan vapaaehtoiseksi, Helsinki

Helsinki: paikka tarkentuu myöhemmin

HALUATKO TULLA MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN MAAHANMUUTTAJAPERHEIDEN PARIIN?

Tervetuloa mukaan valmennukseen, jonka käytyäsi voit toimia vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa toimivassa lapsiystävällisessä tilassa. Koulutus järjestetään Helsingissä kahtena iltana, perjantaina 15.2. kello 16.30-19.30 ja  lauantaina 16.2.2019 kello 9.00-16.00 lähempänä ilmoitettavassa paikassa.

”Odotan keskiviikkoa, koska silloin tulemme Lapsiystävälliseen tilaan.”
Vastaanottokeskuksessa asuva tyttö 9 v.

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten Suomeen tuoma toimintakonsepti, jota käytetään lievittämään katastrofien ja kriisien vaikutusta lapsiin ympäri maailmaa. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa. Lapsiystävälliset tilat tarjoavat turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa lapset voivat leikkiä, piirtää, askarrella, ja tehdä muita lapsille ominaisia asioita.

Toiminnasta vastaavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Edellytyksinä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle on täysi-ikäisyys, vapaaehtoiskoulutuksen suorittaminen sekä Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutuminen sekä turvallisuus ja vastuullisuus. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityistä koulutustaustaa, tai aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta.

Ilmoittautumiset valmennukseen 2.2.2019 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Lisätiedot: Jenni Häikiö, jenni.haikio@pelastakaalapset.fi.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista ja etukäteistehtävän tekemistä. Tarkempi koulutusohjelma ja ohjeistus etukäteistehtävään annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:
    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.