Tukihenkilövalmennus, Pääkaupunkiseutu (Verkkovalmennus)

Microsoft Teams

Tervetuloa tukihenkilövalmennukseen!

torstaina 28.1., 4.2. sekä 11.2.2021 klo 17-19, etäyhteydellä

Tässä valmennuksessa Pelastakaa Lapset ry hakee tukihenkilöitä espoolaisille lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden piirissä oleville lapsille ja nuorille.

Tukihenkilö on tavallinen, täysi-ikäinen aikuinen, joka auttaa ja tukee lapsiperhettä vapaaehtoistyönä. Toiminnassa ei ole kyse ammatillisesta tuesta, vaan tavallisista valmennuksen käyneiden vapaaehtoisten antamasta tuesta. Tukihenkilö toimii lapsen tukena lapsen oman lähipiirin ja ammattilaisten rinnalla.

Tukihenkilöt voivat toimia esimerkiksi läksyapuna, tukena harrastuksessa tai sen löytämisessä, leikki- ja pelikaverina sekä käydä yhdessä retkillä ja tapahtumissa. Tukihenkilö tapaa lasta keskimäärin 2 kertaa kuukaudessa, ja saa korvauksen matkakuluista ja muista mahdollisista tapaamismenoista.

Tukihenkilöksi haetaan 18 vuotta täyttäneitä aikuisia, joilla on…

  • kiinnostus ja halu tukea lasta
  • mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi
  • aikaa ja voimavaroja vapaaehtoistyöhön

Tukihenkilöt saavat valmennuksen vapaaehtoisena toimimiseen, ja kaikki valmennukseen osallistuvat haastatellaan yksilötapaamisella. Tulemme pyytämään tukihenkilöiksi valmennetuilta suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§). Tukihenkilöille tarjotaan valmennuksen lisäksi täydennyskoulutusta, vertaisryhmiä, virkistystapahtumia sekä sosiaalityöntekijän tukea.

Tukihenkilövalmennus toteutetaan kolmena iltana to 28.1., to 4.2. sekä to 11.2.2021 klo 17-19 etäyhteydellä.

Ilmoittaudu valmennukseen alla olevalla lomakkeella 22.1.2021 mennessä tai ole suoraan yhteydessä tiia.tilus@pelastakaalapset.fi. Linkki valmennukseen lähetetään ilmoittautuneille.

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää kysyttävää toiminnasta tai toivot lisätietoja.

Lisätiedot:

Tiia Tilus
puh. 050 433 1378
tiia.tilus@pelastakaalapset.fi

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:
    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.