Tukihenkilövalmennus Oulussa

Pelastakaa Lapset ry Pohjois-Suomen aluetoimisto, os. Isokatu 47 6krs. Oulu

Tervetuloa tukihenkilöksi!

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä jaksamaan paremmin arjessaan. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt voivat toimia lasten / perheen kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa, kuten vaikka läksyjen teossa.

Kaikki Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilöt valmennetaan ennen tukihenkilötoiminnan alkamista. Valmennus sisältää henkilökohtaisen haastattelun ja ryhmämuotoisen valmennuksen kahtena iltana.

Valmennetuilta vapaaehtoisilta tulemme pyytämään suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi. (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§).

Valmennus pidetään Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimistolla (Isokatu 47 6krs.) seuraavana kahtena iltana:

  • keskiviikkona 4.9. klo 17-20
  • keskiviikkona 11.9. klo 17-20

Mikäli et pääse molempiin / kumpaankaan iltaan, voimme suunnitella sinulle sopivan valmennusajankohdan.

Ilmoittautumiset valmennukseen alla olevalla lomakkeella 30.8. mennessä.

Lisätiedot
Aleksi Autioniemi
aleksi.autioniemi@pelastakaalapset.fi
puh. 0504090337

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:

    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.