Tukihenkilövalmennus, Kuopio

Pelastakaa Lapset, Kuopion Toimipiste, Suokatu 36 B 36, 70110 Kuopio

Tervetuloa tukihenkilöksi!

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä jaksamaan paremmin arjessaan. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan.

Tukihenkilöt voivat toimia lasten / perheen kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa kuten, vaikka läksyjen teossa.

Kaikki Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilöt valmennetaan ennen tukihenkilötoiminnan alkamista. Valmennus sisältää henkilökohtaisen haastattelun ja ryhmämuotoisen valmennuksen.

Valmennetuilta vapaaehtoisilta tulemme pyytämään suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi. (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§).

Valmennus pidetään lauantaina 5.10. klo 9-16 Itä-Suomen aluetoimistossa Kuopion Toimipisteessä, Suokatu 36 B 36, 70110 Kuopio.

Mikäli et pääse kyseiseen päivään, voimme räätälöidä sinulle sopivan valmennusajankohdan.

Ilmoittautumiset valmennukseen alla olevalla lomakkeella.

Lisätiedot:

Mervi Hakkarainen, mervi.hakkarainen@pelastakaalapset.fi, 050 433 0559

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:

    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.