Tukihenkilövalmennus, Joensuu

Joensuun Perheentalo, os. Rantakatu 15, Joensuu

Tervetuloa tukihenkilöksi!

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä jaksamaan paremmin arjessaan. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt voivat toimia lasten / perheen kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa kuten vaikka läksyjen teossa.

Kaikki Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilöt valmennetaan ennen tukihenkilötoiminnan alkamista. Valmennus sisältää henkilökohtaisen haastattelun ja ryhmämuotoisen valmennuksen.

Valmennetuilta vapaaehtoisilta tulemme pyytämään suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi. (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§).

Valmennus pidetään Joensuun Perheentalolla (Rantakatu 15, Joensuu) seuraavana kahtena iltana:

  • maanantaina 30.9. klo 17-20
  • keskiviikkona 2.10. klo 17-20

Mikäli et pääse molempiin / kumpaankaan iltaan, voimme räätälöidä sinulle sopivan valmennusajankohdan.

Ilmoittautumiset valmennukseen alla olevalla lomakkeella.

Lisätiedot
Eeva-Liisa Wallius (lomalla 1.7.-2.8.19)
eeva-liisa.wallius@pelastakaalapset.fi
puh. 040 7392323

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:

    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.