Tukihenkilökoulutus turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukemiseen (Tampere)

Pelastakaa Lasten Länsi-Suomen aluetoimisto, os. Hämeenkatu 14 C 23, Tampere

Pelastakaa Lapset järjestää tukihenkilökoulutuksen Tampereella turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukemiseen. Koulutus toteutetaan kahtena iltana  Länsi-Suomen aluetoimistolla (Hämeenkatu 14 C 23, 33100 Tampere) torstaina 18.5 klo 17.30 -21 ja keskiviikkona 24.5 klo 17.30 -21. Lisäksi haastattelemme kaikki vapaaehtoiset.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset koulutukseen:
johanna.heikkinen@pelastakaalapset.fi tai puh. 050 343 1622.

Mainitkaa ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdolliset ruoka-aineallergianne.

Pelastakaa Lasten turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille, nuorille ja perheille suunnatun tukihenkilötoiminnan tavoitteena on antaa lapselle aikaa, huomiota, tukea ja mielekästä tekemistä yhdessä. Tavoitteena on myös antaa lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle kontakteja ja siteitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimia tukena kotoutumisprosessissa.

Vapaaehtoisena voi toimia lapsiperhe, pariskunta tai yksin asuva. Tärkeää on aito kiinnostus lasten auttamiseen ja halu antaa aikaansa lapsille ja koko perheelle. Vapaaehtoisilla tulee olla mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään vuoden ajaksi, mutta vapaaehtoinen voi olla lapsen elämässä mukana pidempäänkin.  Vapaaehtoinen tapaa lasta, nuorta tai lapsiperhettä sovitusti 1-4 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan.

Vapaaehtoiset saavat tukea ja ohjausta Pelastakaa Lasten työntekijöiltä. Pelastakaa Lapset tarjoaa vapaaehtoisille täydennyskoulutusta, virkistyspäiviä, vertaistapaamisia ja ammatillisen tuen. Lisäksi vapaaehtoisille maksetaan tarvittaessa toimintakuluja sekä matkakulut.

Tulemme pyytämään kaikista vapaaehtoisista rikostaustaotteen sen jälkeen, kun heidät on valmennettu ja hyväksytty vapaaehtoisiksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§).

Tervetuloa mukaan toimimaan lasten ja lapsiperheiden hyväksi!