Tukihenkilö- ja sporttikummivalmennus, Jyväskylä

Pelastakaa Lapset, Keski-Suomen aluetoimisto, Kauppakatu 32, Jyväskylä

Tervetuloa tukihenkilö- ja sporttikummivalmennukseen!

Tukihenkilö auttaa lapsiperheitä. Tukihenkilöt voivat toimia lapsen harrastus- tai liikuntakaverina, auttajana arkisissa tilanteissa kuten läksyjen teossa tai hänen kanssaan voi käydä erilaisissa tapahtumisissa, retkillä yms. Tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä noin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan.

Sporttikummi kannustaa lapsia ja nuoria mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen vapaaehtoisen Sporttikummin kanssa. Sporttikummin kanssa lapsi voi tutustua uusiin lajeihin ja saada kipinän liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Lisäksi hän saa jakamatonta huomiota vapaaehtoiselta aikuiselta.  Toiminta on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on syystä tai toisesta rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa.

Perheet ja avuntarpeet ovat erilaisia ja siksi vapaaehtoistyöhön tarvitaankin monenlaisia ja monen ikäisiä ihmisiä. Pelastakaa Lapset tarjoaa Sporttikummeille ja tukihenkilöille valmennuksen, virkistystoimintaa sekä ammatillista tukea ja ohjausta.

Valmennus pidetään Jyväskylässä lauantaina 10.10. Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimistossa, osoitteessa Kauppakatu 32.

Ilmoittaudu mukaan valmennukseen alla olevalla lomakkeella 2.10.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Elina Lahtinen
ehkäisevän työn koordinaattori
046 923 2041
elina.lahtinen@pelastakaalapset.fi

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:
    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.