Sijaisperhevalmennus, Juva

Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimisto, os. Kauppakatu 32 (2. kerros), Jyväskylä

Olisiko teidän perheessänne ja sydämissänne tilaa sijoitetulle lapselle?

Sijaisperheitä tarvitaan lasten lyhyt- ja pitkäaikaisiin sijoitustarpeisiin silloin, kun lapsi jostain syystä ei voi asua kotonaan.

Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimisto järjestää PRIDE –sijaisperhevalmennuksen huhti – toukokuussa 2018 Juvalla (tarkempi paikka selviää myöhemmin).

Lisätietoja sijaisperhetoiminnasta ja ilmoittautumiset valmennukseen:
sosiaalityöntekijä Sari Pöyhönen, puh. 040 094 6184, sari.poyhonen@pelastakaalapset.fi