Pelastakaa Lapset Educa-messuilla

Pelastakaa Lapset Educa-messuilla

Messukeskus, Helsinki

Pelastakaa Lapset on mukana Educa-messuilla, jotka ovat johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma.

Pelastakaa Lasten messuosastolla 6p77 pääsee tutustumaan:

 • uunituoreeseen Huippula-palveluumme, jonka tavoitteena on Suomen viidesluokkalaisten digiturvataitojen vahvistaminen.
 • monipuolisiin lapsille ja aikuisille suunnattuihin materiaaleihin seksuaalisuuteen ja seksuaalioikeuksiin liittyen. Lasten suojelu ja Nettivihje -toimintomme tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
 • esitteisiin lapsen oikeuksista. Työskentelemme ympäri maailman sen varmistamiseksi, että jokaisen lapsen oikeus elämään, koulutukseen ja suojeluun toteutuisi.
 • digitaalisen lapsuuden osaamiskeskuksemme (www.kidital.fi) asiantuntijat pääsevät perjantaina ääneen aiheesta Opettaja lapsen tukena digitaalisissa ympäristöissä.
  • Aika: 27.1.2023 11:00 – 11:45
  • Paikka: Tila 101C
  • Esiintyjät: Simola Tanja, Järventaus Antti
  • Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen, myös digitaalisissa ympäristöissä! Lapset viettävät paljon aikaa digitaalisissa ympäristöissä, vaikka internetiä ei ole suunniteltu lapsille. Kuka haavoittuu verkossa -selvityksen mukaan iso osa lapsista kokee olevansa turvassa verkossa, mutta toisaalta Grooming lasten silmin -selvityksessä lapset kuvasivat, että netissä tapahtuva grooming (lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin aikuisen toimesta) on todella yleistä.Turvataitokasvatus on keskeinen keino tarjota lapselle ikä- ja kehitystasoisesti tietoa, taitoja ja soveltamisen kykyä erityisesti tilanteissa, joissa lapsi on riskissä kokea tai on jo kokenut jotakin haitallista. Tunnistamalla riskitekijät ja vahvistamalla suojaavia tekijöitä meillä on mahdollisuus ennaltaehkäisevästi vaikuttaa siihen, miten turvallinen ympäristö verkko lapselle on. Opettaja on lapsen elämän keskeinen henkilö, jonka puoleen lapsi voi kääntyä haastavassa tilanteessa.

Lisäksi ulkoministeriön osastolla 6n50 on äänessä vaikuttamistyön erityisasiantuntijamme Emmi Pakkala seuraavasti:

 • Kirkon ulkomaanavun koulutusasiantuntija Pauliina Kemppainen ja Pelastakaa Lapset -järjestön erityisasiantuntija Emmi Pakkala kertovat perjantaina klo 14–16 Education in Emergencies -hankkeista muun muassa Ukrainassa ja Sudanissa.

Tarkemmat tiedot Educan verkkosivuilla.