Lapsiystävällinen tila -vapaaehtoisvalmennus, Helsinki

Paikkatieto annetaan ilmoittautuessa

Tule mukaan Lapsiystävällinen tila -toimintaan Helsingin vastaanottokeskuksessa asuvien lasten pariin!

Pelastakaa Lasten Lapsiystävällisissä tiloissa vapaaehtoiset järjestävät alle kouluikäisille lapsille leikkejä, pelejä, askartelua ja muuta lasten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa. Toiminnan toteutuksesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta vastaa Pelastakaa Lasten työntekijä. Toimintaa on arkisin kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Toiminta painottuu iltapäivä- ja ilta-aikaan. Kaikki vapaaehtoiset valmennetaan toimintaan ennen mukaan tuloa.

Seuraava kaksipäiväinen vapaaehtoisvalmennus on perjantaina 13.9.2019 klo 16:30-19:30 ja lauantaina 14.9.2019 klo 9:00-16:00 Helsingissä Pelastakaa Lasten keskustoimistolla.

Vapaaehtoisvalmennuksen suorittamisen lisäksi vapaaehtoiselta edellytetään täysi-ikäisyyttä sekä Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutumista. Kaikkien vapaaehtoiseksi haluavien rikostausta tarkastetaan. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityistä koulutustaustaa tai aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta. Vapaaehtoisena toimiminen edellyttää sitoutumista ja toimintaan osallistumista vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Toimintaan osallistumisesta sovitaan vastaavan ohjaajan kanssa.

Ilmoittaudu koulutukseen perjantaihin 6.9.2019 mennessä alla olevan verkkolomakkeen kautta.

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten Suomeen tuoma kansainvälinen toimintamalli, jolla vahvistetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa elävien lasten psykososiaalista hyvinvointia. Lapsiystävällisissä tiloissa lapset pääsevät osallistumaan virikkeelliseen toimintaan turvallisessa ympäristössä. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa.

Lisätiedot: Jenni Häikiö, jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

”Odotan keskiviikkoa, koska silloin
tulemme Lapsiystävälliseen tilaan.”
– Vastaanottokeskuksessa asuva tyttö

Ilmoittaudun seuraavaan valmennukseen:
    Vapaaehtoiseksi voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat. Otamme yhteyttä ilmoittautujiin ennen valmennusta.