Lapsiystävällinen tila -vapaaehtoiskoulutus, Oulu

Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu

HALUATKO TULLA MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VASTAANOTTOKESKUKSISSA ASUVIEN PERHEIDEN PARIIN?

Tervetuloa mukaan seuraavaan Lapsiystävällinen tila -vapaaehtoiskoulutukseen Oulussa! Koulutus järjestetään kahtena iltana, keskiviikkona 21.3. klo 17-19.30 ja perjantaina 23.3.2018 klo 9-16 Kumppanuuskeskuksella, os. Kansankatu 53, Oulu.

”Odotan keskiviikkoa, koska silloin tulemme Lapsiystävälliseen tilaan.”
Vastaanottokeskuksessa asuva tyttö 9 v.

Lapsiystävällinen tila (Child Friendly Space) on Pelastakaa Lasten syksyllä 2015 Suomeen tuoma toimintakonsepti, jota käytetään lievittämään katastrofien ja kriisien vaikutusta lapsiin ympäri maailmaa. Suomessa toimintaa toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa. Lapsiystävälliset tilat tarjoavat turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa lapset voivat leikkiä, piirtää, askarrella, ja tehdä muita lapsille ominaisia asioita.

Toiminnasta vastaavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Edellytyksinä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle on täysi-ikäisyys, vapaaehtoiskoulutuksen suorittaminen sekä Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutuminen sekä turvallisuus ja vastuullisuus. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityistä koulutustaustaa, tai aiempaa kokemusta turvapaikanhakijalasten parissa toimimisesta.

Kouluttajina toimivat Pelastakaa Lasten Yhdessä lasten tueksi -hankkeen työntekijät Saara Pihlaja ja Jenni Häikiö.

Ilmoittautumiset koulutukseen perjantaihin 16.3.2018 mennessä: jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää molempiin koulutuspäiviin osallistumista ja etukäteistehtävän tekemistä. Tarkempi koulutusohjelma ja ohjeistus etukäteistehtävään annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.