Lapsiystävällinen tila – toiminnan vapaaehtoiskoulutus (Oulu)

Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu

Kiinnostaako vapaaehtoistyö turvapaikkahakijalasten parissa?

Lapsiystävällinen tila -vapaaehtoiskoulus Oulussa Kumppanuuskeskuksessa pe 21.4. klo 17-19.30 ja la 22.4. klo 10-16.30. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa molempina koulutuspäivinä. Kouluttajina Pelastakaa Lapset ry:n Lapsiystävällinen tila -toiminnan projektivastaavat Eveliina Viitanen ja Jenni Häikiö.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset perjantaihin pe 14.4. mennessä Jenni Häikiölle: jenni.haikio@pelastakaalapset.fi

LAPSIYSTÄVÄLLINEN TILA (Child Friendly Space) on toimintamalli, jota käytetään lievittämään kriisien ja katastrofien vaikutusta lapsiin ympäri maailmaa. Pelastakaa Lapset toi toimintamallin ensimmäistä kertaa Suomeen syksyllä 2015 ja toimintaa toteutetaan Pelastakaa Lasten työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimesta vastaanottokeskuksissa asuvien lasten parissa. Lapsiystävälliset tilat tarjoavat virikkeellisen, valvotun ja turvallisen ympäristön, jossa lapset voivat kehittää monipuolisesti taitojaan pelien, leikkien ja muiden aktiviteettien avulla. Toiminta tuo pysyvyyttä ja säännöllisyyttä lasten elämään ja auttaa lapsia toipumaan aiemmista rankoistakin kokemuksista.

Toiminnassa korostuu vastuullisuus, lapsilähtöisyys ja jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Vapaaehtoisilta ei edellytetä erityiskoulutusta eikä aiempaa kokemusta turvapaikkahakijalasten parissa toimimisesta. Peruskoulutus, Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin sitoutuminen sekä valmius toimia välittävänä ja vastuullisena aikuisena antavat hyvät valmiudet vapaaehtoisena toimimiselle. Vapaaehtoiseksi voivat hakea yli 18-vuotiaat.

HUOM! Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koko koulutuspäivän ajan sekä etukäteismateriaalin läpikäymistä. Materiaalin saa ilmoittautumisen yhteydessä.