Lapsen oikeuksien päivän tempaus, Helsinki

Narinkkatori, Helsinki

Puolusta yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia Lapsen oikeuksien päivänä!

15-vuotias on liian nuori luopumaan unelmistaan. Toisen asteen opintojen kustannukset ovat kuitenkin monille liian kalliit: esimerkiksi lukion pakolliset kustannukset voivat nousta jopa 2600 euroon. Monille nuorille tämä on liikaa.

Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2017 Maksuton2aste-kampanjan vireillepanijajärjestöt vaativat, että jokaisella nuorella tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua myös toisella asteella riippumatta nuoren tai hänen perheensä taloudellisesta tilanteesta.

Toimi lapsen oikeuksien toteutumisen puolesta – allekirjoita Maksuton toisen asteen koulutus kaikille -kansalaisaloite!

Narinkkatorilla mukana ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

Lue lisää Maksuton2aste-kampanjasta