Adoptiovanhemmuuteen kasvaminen – adoptiolapsen tarvitsevuuden kohtaaminen

Pelastakaa Lasten Tiukula talo, Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Koulutuspäivässä käsitellään mm. seuraavia teemoja: Miten tunnistaa mitä adoptoitu lapsi tarvitsee? Onko adoptiolapsellani kaltoinkohtelun kokemuksia? Mistä voin tunnistaa näitä? Miten tukea vaikeita kokemuksia kokenutta lasta? Miten kohdata omat vaikeat tunteet adoptiovanhempana? Miten hyödyntää omia resursseja vanhempana ja saada ammatillista tukea?

Kohderyhmä: Adoptioprosessissa olevat adoptionhakijat sekä adoptiovanhemmat

Koulutuspäivän järjestäjät: Kansainvälisen adoption palvelunantajat Helsingin kaupunki, Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry

Ohjelma, ilmoittautuminen ja hinta tarkentuvat 9/2019.

Lisätietoja: Irene Pärssinen, Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö, irene.parssinen-hentula@savethechildren.fi