Syrjityt tytöt – mistä on kyse?

Tytöksi syntyminen voi olla yhä ympäri maailman olla suoranainen este omien unelmien ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Se voi tarkoittaa jäämistä ilman elintärkeitä palveluita tai väkivallan uhriksi joutumista.

Monilta tytöiltä puuttuu vaikutusvalta niin perheissä kuin yhteiskunnissa laajemminkin, ja usein jos he yrittävät taistella syrjintää vastaan, heidät hiljennetään.

Miten tyttöjä syrjitään? Esimerkkinä lapsiavioliitot

Tytöt ovat haavoittuvassa asemassa monilla elämänalueilla. Taustatekijänä on usein lapsiavioliitto. Yksi kolmesta kehitysmaiden tytöstä menee naimisiin alle 18-vuotiaana ja yksi yhdeksästä alle 15-vuotiaana. Esimerkiksi Intiassa lähes puolet tytöistä on täysi-ikäisyyden saavuttaessaan jo vaimoja.

Lapsiavioliitto johtaa usein siihen, että tyttö joutuu keskeyttämään koulun eikä pysty hankkimaan itselleen ammattia. Hänen on vaikea saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita ja hän saa herkästi sukupuolitaudin tai joutuu perheväkivallan uhriksi.
Lapsena naimisiin menneistä tulee usein lapsiäitejä.  Koska heidän kehonsa ei ole riittävän kehittynyt raskautta varten, he kärsivät usein synnytyskomplikaatioista. Nuorten äitien vauvat myös kuolevat vastasyntyneinä useammin kuin aikuisten äitien.

Mistä tyttöjen syrjintä johtuu?

Sosiaaliset normit ja kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista ovat usein syynä siihen, miksi tytöt ovat poikia huonommassa asemassa. Usein tytöt sisäistävät normit itsekin eivätkä päädy kyseenalaistamaan heihin kohdistuvaa syrjintää.

Esimerkiksi poikien koulutusta pidetään monissa perheissä tyttöjen koulutusta tärkeämpänä, ja tyttöjen tehtäväksi nähdään koti- ja hoivatyö. Esimerkiksi Etiopiassa ja Intiassa on havaittu, että sisaruksista huolehtiminen on tärkein syy siihen, miksi tytöt jättävät koulun varhain kesken.

Tyttöjä syrjitään usein myös muustakin syystä kuin pelkästään siksi, että he ovat tyttöjä. Tyttöjä, jotka ovat köyhiä, vammaisia, etnisten tai uskonnollisten vähemmistöjen edustajia tai jotka elävät syrjäseudulla, syrjitään muita enemmän. Esimerkiksi Nepalissa köyhimmät tytöt menevät neljä kertaa todennäköisemmin varhain naimisiin kuin rikkaimmat.

Miksi tyttöjä kannattaa tukea?

Syrjintä on ihmisoikeuskysymys, mutta siitä kärsii tyttöjen itsensä lisäksi myös koko muu yhteiskunta. Jos tytöille ei anneta mahdollisuutta kouluttautua, ansaita elantoaan tai sanoa mielipidettään, he eivät voi myöskään osallistua yhteiskunnan ja talouden kehittämiseen.

Tyttöjen oikeuksien toteuttamisesta sen sijaan hyötyisivät kaikki. Pelkästään se, että tytöt saavat käydä yläkoulun loppuun, ennustaa maalle parempia terveystilastoja. Myös tyttöjen vaikutusvallan lisäämisellä voisi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Naisparlamentaarikkojen on esimerkiksi havaittu painottavan miehiä todennäköisemmin sosiaalisia kysymyksiä, kuten palveluita ja köyhyyden vähentämistä.

Mitä Pelastakaa Lapset tekee?