Humanitärt arbete

I sitt humanitära arbete eftersträvar Rädda Barnen att säkerställa att barns behov prioriteras i alla krissituationer, och att barns rätt till överlevnad, uppväxt och utveckling respekteras och skyddas.

I alla kriser, både väpnade konflikter och naturkatastrofer, är det barnen som är mest sårbara. Internationella Rädda Barnen verkar i över 120 länder och är världens största folkrörelse som arbetar för barnets rättigheter. År 2020 hjälpte vi nödställda barn och deras familjer i samband med över 130 kriser i 64 länder. Totalt nådde våra humanitära insatser och kastastroförebyggande arbete 31 miljoner barn och vuxna. Rädda Barnen Finland deltar i detta humanitära arbete.

Med hjälp av oss får katastrofdrabbade barn och deras familjer skydd, näring, hälsovård, rent vatten och andra förnödenheter. Vi ser till att det finns toaletter och sopinsamling, och vi säkerställer att barn beskyddas också i krissituationer. Med tanke på återhämtningen är det viktigt att vi ordnar med psykosocialt stöd åt barn, samt möjligheter att leka och studera i en trygg omgivning.

Rädda Barnen stöder också katastrofberedskapen i samhället. Tillsammans med lokalbefolkningen gör vi upp katastrofberedskapsplaner anpassade till de lokala förhållandena. Vi utbildar barn och vuxna så att de kan agera på rätt sätt när det inträffar en katastrof, och vi främjar olika åtgärder som minskar katastrofriskerna.

Våra humanitära insatser förverkligas med hjälp av stöd från våra givare, Finlands utrikesministerium samt Europeiska unionen.

Rädda Barnen i Finland är partnerorganisation till EU-kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (ECHO). EU Humanitarian Partnership Certificate 2021 (pdf).