Barnfattigdom

Miljoner familjer lever i extrem fattigdom. Det är barnen som lider mest när matpriserna stiger och skörden slår fel på grund av torka eller översvämningar. Fattigdomen berövar alltför många barn deras barndom. När livet är en daglig kamp för att överleva blir särskilt barnen lätt utsatta för utnyttjande, våld och diskriminering. Fattigdom äventyrar barns fysiska och psykiska hälsa. Fattigdom driver också många barn till farliga arbeten och berövar dem möjligheten att gå i skola. Fattigdom skadar barn redan innan de föds. I till exempel Burkina Faso är många barn undernärda redan när de föds, eftersom också mödrarna är undernärda.

Rädda Barnen verkar i världens fattigaste regioner där vi hjälper familjer att förbättra sin försörjning. Förutom att vi minskar de skador som fattigdomen orsakar barn utreder vi också orsakerna till fattigdomen och arbetar med att påverka bland annat beslutsfattare för att de fattighetsframkallande samhälleliga strukturerna ska korrigeras.

Dungapur i den indiska delstaten Rajasthan är en av landets fattigaste regioner. Där driver Rädda Barnen projekt som utvecklar den sociala tryggheten och gör den mera barninriktad.

Material att ladda ner

Genom programmen för social trygghet har vi lyckats effektivt förbättra barns näringstillstånd och hälsa samt få allt flera att gå i skola. Samtidigt har riskerna för att barn faller offer för utnyttjande minskat. Rädda Barnen har arbetat i Nepal och Bangladesh för att få den sociala tryggheten att omfatta de allra fattigaste och mest utsatta barnen, och för att utveckla existerande program för social trygghet så att de bättre beaktar barns behov.  Vi utbildar myndigheter och föräldrar i extremt fattiga familjer för att de ska kunna utnyttja de redan existerande statsbidragen. På nationell nivå arbetar vi också tillsammans med andra organisationer med att påverka beslutsfattare i riktning mot en social trygghetspolitik som utgår mera från barnet. Samtidigt utvecklar vi de lokala samarbetsparternas sakkunskap, och vi forskar i fattigdomens inverkan på barn.