Barnskydd

Det finns 18,3 miljoner föräldralösa barn i världen, och upp till 8 miljoner barn bor i barnhem. Varje år faller över en miljon barn offer för barnhandel. Under de senaste tio åren har omkring 20 miljoner barn tvingats fly från sina hem, och över en miljon barn har blivit föräldralösa eller kommit ifrån sina föräldrar i katastrofer.

Förutom att Rädda Barnen hjälper nödställda barn och deras familjer stärker vi de nationella och lokala barnskyddsstrukturerna i våra programländer. Med hjälp av dem minskar vi barns utsatthet och skyddar dem för alla slag av våld och utnyttjande, samt för skadliga traditioner som barnäktenskap och omskärelse av flickor. Med hjälp av barnskyddsstrukturer minskar man risken att barn faller offer för barnhandel, sätts i farligt och skadligt arbete eller värvas till väpnade trupper.